Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež František vyzval mjanmarské autority rešpektovať menšiny

Pápež František sa za účasti štátnej radkyne Aun Schan Su Ťij prihovoril autoritám a diplomatickému zboru (Mjanmarsko, 28. novembra 2017) - AFP

28/11/2017 13:18

Mjanmarsko 28. novembra – Po zdvorilostnej návšteve u prezidenta Mjanmarska Tchin Ťjo v jeho sídle v hlavnom meste Neipyijto a po stretnutí so štátnou radkyňou a ministerkou zahraničných vecí Aun Schan Su Ťij sa Svätý Otec František stretol s autoritami, predstaviteľmi verejného života a s diplomatickým zborom. Mjanmarská štátna radkyňa sa na úvod pápežovi poďakovala za návštevu a jeho úsilie poukázať na potrebu „pokoja, národného zmierenia a sociálnej harmónie“ v ázijskej krajine.

Národná hymna Mjanmarska podľa slov Su Ťij správne poukaze na to, že „skutočná sloboda nemôže prežiť bez spravodlivosti“. „Cieľom našej vlády,“ vysvetlila nositeľka Nobelovej ceny za mier, „je odhaliť krásu našej rôznorodosti a urobiť z nej našu silu, chrániac práva, posilňujúc toleranciu, zabezpečujúc bezpečnosť pre všetkých“. Vo svojom prejave adresovanom Svätému Otcovi Františkovi sa opierala aj o Dohodu o celoštátnom prímerí, ktorú dosiahla ešte predchádzajúca vláda. Nevyhla sa ani diplomatickému komentovaniu situácie v mjanmarskom štáte Rakhine, kde moslimská menšina Rohingov čelí prenasledovaniu.  

„Spomedzi mnohých výziev, ktorým naša vláda čelí, pritiahla pozornosť sveta najviac situácia v Rakhine. Zatiaľ čo riešime dlhodobé sociálne, ekonomické a politické problémy, ktoré narušili dôveru a pochopenie, harmóniu a spoluprácu medzi rôznymi komunitami v Rakhine, podpora nášho ľudu a dobrých priateľov, ktorí si iba želajú vidieť nás uspieť v našom úsilí, je nedoceniteľná.“

Mjanmarská štátna radkyňa Su Ťij vo svojom príhovore citovala z posolstva Svätého Otca Františka k 50. svetovému dňu pokoja 2017 tieto slová:

„Sám Ježiš nám ponúka „manuál“ takejto stratégie budovania pokoja v tzv. reči na vrchu. Osem blahoslavenstiev (porov. Mt 5, 3 – 10) naznačuje profil osoby, ktorú môžeme označiť za blahoslavenú, dobrú a autentickú. Blahoslavení tichí – hovorí Ježiš – milosrdní, šíritelia pokoja, čistého srdca, tí, ktorí majú hlad a smäd po spravodlivosti.

To je tiež program a výzva pre politických a náboženských vodcov, pre zodpovedných z medzinárodných inštitúcií i riaditeľov podnikov a médií na celom svete: aby uplatňovali blahoslavenstvá v spôsobe, akým vykonávajú svoje povinnosti. Je to výzva, aby budovali spoločnosť, spoločenstvo alebo firmu, za ktorú sú zodpovední, štýlom šíriteľov pokoja; aby vydávali svedectvo o milosrdenstve tým, že odmietnu vyraďovanie osôb, ničenie prostredia a víťazstvo za každú cenu.“ 

Aun Schan Su Ťij tiež pripomenula, že Mjanmarsko a Svätá stolica nadviazali diplomatické vzťahy pred šiestimi mesiacmi a priznala sa, že katolícka viera jej nie je úplne vzdialená. „Učiť som sa začala v Kláštornej škole sv. Františka v Rangúne,“ uviedla mjanmarská politička. O apoštolské požehnanie argentínskeho pápeža sa chce podeliť so všetkými, aby boli „schopní šíriť dobrú vôľu a radosť naprieč celou krajinou“.

Miestna Cirkev v Mjanmarsku pápeža Františka ešte pred príchodom požiadala, aby sa vyhol spomínaniu prenasledovanej moslimskej menšiny Rohingov a zabránil tak novým násilnostiam v demokraticky stále krehkej krajine, v ktorej má naďalej veľký vplyv armáda. Svätý Otec prijal túto prosbu, vo svojom príhovore sa však jasne postavil na stranu utláčaných a vyzval krajinu k rešpektovaniu práv všetkých bez rozdielu.

Plné znenie príhovoru pápeža Františka autoritám, predstaviteľom verejného života a diplomatickému zboru 

Pani štátna radkyňa, vážení členovia vlády a verejné autority, pán kardinál, drahí bratia v biskupskej službe, vážení členovia diplomatického zboru, dámy a páni,

rád by som vyjadril hlbokú vďaku za láskavé pozvanie navštíviť Mjanmarsko a ďakujem pani štátnej radkyni za jej srdečné slová. Som nesmierne vďačný všetkým, ktorí neúnavne pracovali na zrealizovaní tejto návštevy. Prišiel som sa predovšetkým modliť s malou, ale horlivou miestnou katolíckou komunitou, aby som ju utvrdil vo viere a povzbudil v snahe prispieť k dobru krajiny.

Veľmi ma teší, že moja návšteva sa uskutoční po vytvorení formálnych diplomatických vzťahov medzi Mjanmarskom a Svätou stolicou. Rád by som v tomto rozhodnutí videl znak úsilia krajiny pokračovať v dialógu a v konštruktívnej spolupráci v rámci najväčšieho medzinárodného spoločenstva, ako aj obnoviť štruktúru občianskej spoločnosti.

Chcel by som tiež, aby moja návšteva mohla zahrnúť všetkých obyvateľov Mjanmarska a ponúkla slovo povzbudenia všetkým tým, ktorí pracujú na budovaní spravodlivého, zmierlivého a inkluzívneho sociálneho poriadku. Mjanmarsko bolo požehnané darom mimoriadnej krásy a početných prírodných zdrojov, jeho najväčším pokladom je však nepochybne jeho ľud, ktorý veľa trpel a ešte aj dnes trpí kvôli vnútorným konfliktom a nepriateľstvám, ktoré trvali príliš dlho a vytvorili hlboké rozdelenia.

Keďže krajina teraz odhodlane pracuje na obnove mieru, uzdravenie týchto rán je kľúčovou politickou i duchovnou prioritou. Môžem jedine vyjadriť vďačnosť za úsilie vlády čeliť tejto výzve, predovšetkým prostredníctvom Mierovej konferencie v Panglongu, ktorá združuje zástupcov viacerých skupín v snahe ukončiť násilie, budovať dôveru a garantovať rešpektovanie práv všetkých, ktorí považujú túto krajinu za svoj domov.

Skutočne, tento ťažký proces budovania mieru a národného zmierenia môže napredovať jedine cez úsilie o spravodlivosť a rešpektovanie ľudských práv. Múdrosť mudrcov definovala spravodlivosť ako vôľu priznať každému to, čo mu patrí, zatiaľ čo starovekí proroci ju považovali za základ pravého a trvalého pokoja.

Tieto poznatky, potvrdené tragickou skúsenosťou dvoch svetových vojen, viedli k vytvoreniu Organizácie spojených národov a k Všeobecnej deklarácii ľudských práv ako základu pre úsilie medzinárodného spoločenstva podporovať spravodlivosť, pokoj a ľudský rozvoj na celom svete a pre riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu a nie použitím sily.

V tomto zmysle prítomnosť diplomatického zboru uprostred nás dosvedčuje nielen miesto, ktoré Mjanmarsko zastáva medzi národmi, ale tiež úsilie krajiny udržiavať a dodržiavať tieto základné princípy. Budúcnosť Mjanmarska musí byť mier, mier založený na rešpektovaní dôstojnosti a práv každého člena spoločnosti, na rešpektovaní každej etnickej skupiny a jej identity, na rešpektovaní právneho štátu a demokratického poriadku, ktorý umožní každému jednotlivcovi a každej skupine – nikoho nevynímajúc – legitímne prispieť k spoločnému dobru.

V obrovskej práci národného zmierenia a integrácie zohrávajú náboženské komunity Mjanmarska privilegovanú úlohu. Náboženské rozdiely nesmú byť zdrojom rozdelenia a nedôvery, ale skôr silou pre jednotu, odpustenie, toleranciu a múdre budovanie krajiny. Náboženstvá môžu zohrať významnú úlohu pri uzdravovaní emocionálnych, duchovných a psychologických rán tých, ktorí trpeli v rokoch konfliktu.

Čerpajúc z hodnôt hlboko zakorenených, môžu pomôcť vykoreniť príčiny konfliktu, budovať mosty dialógu, hľadať spravodlivosť a byť prorockým hlasom pre tých, ktorí trpia. Je to veľký znak nádeje, keď predstavitelia rôznych náboženských tradícií tejto krajiny sa usilujú spoločne v duchu harmónie a vzájomného rešpektu pracovať na mieri, na pomoci chudobným a na výchove k opravdivým náboženským a ľudským hodnotám.

V snahe vytvoriť kultúru stretnutia a solidarity, prispievajú k spoločnému dobru a kladú nevyhnutné morálne základy pre budúcnosť nádeje a prosperity pre budúce generácie. Taká budúcnosť je stále v rukách mladých tohto národa. Mladí ľudia sú darom, ktorý treba milovať a povzbudzovať, investíciou, ktorá prinesie bohatý výnos jedine vtedy, keď budú mať skutočné príležitosti pracovať a dobre sa vzdelávať.

Je to naliehavá požiadavka spravodlivosti medzi generáciami. Budúcnosť Mjanmarska, v rýchlo sa meniacom svete a prepojení, bude závisieť od formácie svojich mladých, nielen v technických sektoroch, ale predovšetkým v etických hodnotách poctivosti, integrity a ľudskej solidarity, ktoré môžu zabezpečiť konsolidáciu demokracie a rastu jednoty a mieru na všetkých úrovniach spoločnosti.

Medzinárodná spravodlivosť si tiež vyžaduje, aby budúce generácie mohli zdediť prostredie neznečistené ľudskou chamtivosťou a lúpením. Je nevyhnutné, aby naši mladí neboli okradnutí o nádej a možnosť využiť ich idealizmus a ich talenty pri navrhovaní budúcnosti ich krajiny, ba dokonca celej ľudskej rodiny.  

Pani štátna radkyňa, drahí priatelia,

v týchto dňoch by som rád povzbudil mojich katolíckych bratov a sestry, aby vytrvali vo svojej viere, a aby aj naďalej vyjadrovali svoje posolstvo zmierenia a bratstva prostredníctvom charitatívnym a humanitárnych diel, z ktorých môže mať prospech celá spoločnosť.

Mám nádej, že v úctivej spolupráci s prívržencami iných náboženstiev a so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle prispejú k otvoreniu novej éry svornosti a pokroku pre národy tejto milovanej krajiny. Dlhý život Mjanmarsku! Ďakujem vám za vašu pozornosť a s najlepším žičením vašej službe spoločnému dobru zvolávam na vás Božie požehnanie múdrosti, sily a pokoja.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ej-

Aktualizované 28.11.2017, 17:24

28/11/2017 13:18