Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež povzbudil absolventov kurzu Rímskej roty o manželských kauzách

Ilustračná snímka - ANSA

25/11/2017 15:49

Vatikán 25. novembra – Svätý Otec dnes prijal na audiencii v Klementínskej sále účastníkov špecializovaného kurzu kánonického práva o procesoch v otázke platnosti manželstva. Formačný kurz pre kňazov a laikov organizoval v tomto týždni v Ríme Apoštolský tribunál Rímskej roty.

Pápež František svoj príhovor zameral na dôležitosť dvoch kľúčových motu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus, týkajúcich sa procesu manželskej nulity v Katolíckej cirkvi. Vysvetlil, že tieto dokumenty sa zrodili v kontexte Biskupskej synody o rodine, ktorá sa konala v Ríme v roku 2015, „sú vyjadrením synodálnej metódy a rozbehom serióznej synodálnej cesty“.

Ako pripomenul ďalej Svätý Otec, „Synoda mala za cieľ podporiť a obrániť kresťanskú rodinu a manželstvo pre väčšie dobro manželov verných zmluve slávenej v Kristovi. Musela tiež študovať situáciu a rozvoj rodiny v súčasnom svete, spôsob prípravy na manželstvo, spôsoby pomoci tým, ktorí trpia v dôsledku zlyhania ich manželstva, výchovu detí a iné témy“.

Pápež František povzbudil všetkých absolventov tohtoročného kurzu, aby reagovali v zmysle záverov Synody a boli spolupracovníkmi svojich diecéznych biskupov:

„Synodálny duch a pastoračná útecha nech sa stanú spôsobom vášho reagovania v Cirkvi, zvlášť v tejto citlivej oblasti, akou je rodina a hľadanie pravdy o manželskom zväzku. S týmto postojom nech je každý z vás verným spolupracovníkom svojho biskupa, ktorému nové normy priznávajú rozhodujúcu úlohu, hlavne v skrátenom procese, keďže on je „rodeným sudcom“ partikulárnej Cirkvi.“

Svätý Otec vo svojom príhovore ďalej zhrnul do deviatich bodov postavenie diecézneho biskupa pri skrátenom konaní nulity manželstva. Prítomným kňazom i laikom poprial veľa milosti v ich službe Cirkvi v tejto oblasti. -ab-

25/11/2017 15:49