Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža: Božie chrámy sú miestom služby, nie supermarketmi

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

24/11/2017 11:32

Vatikán 24. novembra – Bdelosť, služba a nezištnosť. To sú tri slová, ktoré boli ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý tradične začal deň slávením liturgie v Dome sv. Marty vo Vatikáne. Podnet pre svoju úvahu našiel Svätý Otec v prvom čítaní z Prvej knihy Machabejcov (1 Mach 4, 36-37.52-59) a v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 19, 45-48), ktorých spoločnou témou je očistenie chrámu.

Tak ako Júda a jeho bratia znovu posväcujú chrám zneuctený pohanmi, tak Ježiš vyháňa obchodníkov z Pánovho domu, premeneného na „lotrovský pelech“. Ako však možno očistiť Boží chrám, opýtal sa veriacich Svätý Otec a odpoveď našiel práve v troch kľúčových slovách, ktorými sú bdelosť, služba a nezištnosť. „Tým najdôležitejším Božím chrámom je naše srdce,“ dodal Petrov nástupca, lebo v našom vnútri prebýva Duch Svätý:

„Naučil som sa strážiť si svoje vnútro, aby chrám môjho srdca patril len Duchu Svätému? Očistiť chrám - vnútorný chrám - a bdieť. Buď na pozore: čo sa deje v tvojom srdci? Kto prichádza a kto odchádza... Aké sú tvoje pocity, tvoje myšlienky? Hovoríš s Duchom Svätým? Počúvaš ho? Bdejme. Buďme pozorní, čo sa deje v našom chráme, v našom vnútri.“

Ježiš, pokračoval ďalej v dnešnej kázni pápež František, je zvláštnym spôsobom „prítomný v chorých, v tých, ktorí trpia, v hladných, v uväznených“. Sám to povedal a nabádal ľudí, aby svojim blížnym prejavovali lásku konkrétnym spôsobom. Svätý Otec pokračoval otázkou:

„A ja sa pýtam: viem strážiť tento chrám? Starám sa o chrám svojou službou? Priblížim sa, aby som pomohol, aby som zaodel, aby som utešil tých, ktorí to potrebujú? Sv. Ján Zlatoústy karhal tých, ktorí dávali dary na výzdobu, skrášlenie chrámu, ale nestarali sa o ľudí v núdzi. Karhal! A hovorieval: ,Nie, takto to nejde. Najskôr služba, potom výzdoba’.“

Teda očistiť chrám, ktorým sú tí druhí, pokračoval ďalej Svätý Otec, lebo „keď sa priblížime, aby sme slúžili, pomáhali, podobáme sa Ježišovi, ktorý je tam vnútri“.

Tretí postoj, ktorý v dnešnej rannej homílii naznačil Petrov nástupca, je po bdelosti a po službe blížnym postoj nezištnosti:

„Koľkokrát so smútkom vstupujeme do chrámu; pomyslime na farnosť, biskupský úrad, atď. Len si spomeňme. Nevieme, či sme v Božom chráme alebo v supermarkete. Sú tam zákazky, dokonca aj s cenami za sviatosti. Chýba nezištnosť. Veď Boh nás spasil zdarma, nedal nám nič zaplatiť.“

Pápež František sa vyjadril aj k opodstatnenej potrebe mať peniaze na udržiavanie budov, životné zabezpečenie kňazov atď. No na druhej strane je však nevyhnutná nezištnosť: „Buď nezištný, a Boh urobí zvyšok. Boh dokončí to, čo chýba,“ vysvetlil Svätý Otec dodajúc: „Nech sú naše kostoly kostolmi služby, kostolmi nezištnosti“. -ej-

24/11/2017 11:32