Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Rímska diecéza dostane dvoch nových pomocných biskupov

Pápež František - OSS_ROM

24/11/2017 16:16

Rím 24. novembra – Pápež František nominoval dvoch nových pomocných biskupov pre Rímsku diecézu. Sú nimi jezuita páter Daniele Libanori, v súčasnosti rektor Kostola sv. Jozefa Robotníka v Ríme a diecézny kňaz Paolo Ricciardi, farár rímskej Farnosti San Carlo da Sezze.

Páter Libanori v minulosti pôsobil ako rektor hlavného jezuitského kostola v Ríme Chiesa del Gesù a bol členom Kancelárie stálej formácie kléru v Rímskej diecéze. Otec Ricciardi, pôvodom z Ríma, vyštudoval na Pápežskej univerzite Gregoriana a má za sebou dlhoročnú skúsenosť v rôznych farnostiach, ale aj v poradných orgánoch Rímskej diecézy. -ej-   

24/11/2017 16:16