Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília: Čeliť ideológii dokážu ženy a matky udržiavaním pamäti

Svätý Otec počas sv. omše v dome sv. Marty

23/11/2017 16:21

Vatikán 23. novembra – Pozbavenie slobody, vytretie pamäte, indoktrinácia mladých - to sú tri indikátory kultúrnej a ideologickej kolonizácie všetkých čias. Pápež František sa dnes pri rannej omši v Dome sv. Marty v homílii opäť vrátil k tejto téme, na základe biblických čítaní tohto týždňa o prenasledovaní zo strany kráľa Antiocha Epifana proti Machabejcom a ľuďom verným Pánovmu zákonu.

To čo sa stalo Božiemu ľudu, komentoval Svätý Otec, „sa deje zakaždým, keď povstane na zemi nová kultúrna alebo ideologická diktatúra, ktorá predstavuje kolonizáciu.“ Pápež ďalej pripomenul minulosť bez bližšieho špecifikovania: „Pomyslite na to, čo spravili diktatúry minulého storočia v Európe“ a na „školy indoktrinácie“, ktoré si založili:

„Zoberie sa sloboda, prerobí sa história, pamäť národa, a zavedie sa vzdelávací systém pre mladých. Všetky [diktatúry] to tak robia, niekedy aj v bielych rukavičkách. Napríklad: nejaký štát, nejaká krajina žiada o pôžičku. - ‚Nuž, dám ti, ale ty musíš v školách učiť toto a toto’, a určia ti, z ktorých učebníc. Z kníh, ktoré rušia všetko čo Boh stvoril a ako to stvoril. Zmazávajú rozdiely, vymazávajú históriu: oddnes sa začína myslieť takto. Kto nerozmýšľa takto, zostane ponechaný bokom a aj prenasledovaný.“

To sa udialo aj v Európe, pripomína Svätý Otec, kde „tí, ktorí sa postavili genocídnym diktatúram, boli prenasledovaní“, vyhrážali sa im, boli zbavení slobody, čo napokon zodpovedá „inej forme mučenia“. A zároveň so slobodou oberajú kultúrne a ideologické kolonizácie aj o pamäť, zredukujúc ju na „rozprávky“, „výmysly“, „zastarané veci“. Pripomenúc postavu matky Machabejcov, ktorá povzbudzuje synov zostať pevnými v mučeníctve, pápež vyzdvihol jedinečnú úlohu ženy pri uchovávaní pamäte a historických koreňov:

„Udržiavať pamäť, pamäť udalostí spásy, pamäť Božieho ľudu, tú pamäť, ktorá dávala silu viere tohto ľudu prenasledovaného kultúrnou a ideologickou kolonizáciou. Pamäť je to, čo nám pomáha poraziť každý perverzný výchovný systém. Pamätať si: mať v pamäti hodnoty, mať v pamäti históriu, mať v pamäti veci, ktoré sme sa naučili. A potom, táto matka. Matka, ktorá prehovorila dvakrát – ako stojí v texte - ‚jazykom otcov’ – hovorila v nárečí. A niet takej kultúrnej kolonizácie, ktorá by dokázala zvíťaziť nad nárečím.“

„Ženská neha“ i „mužná odvaha“ matky Machabejcov, ktorá nachádza silu v historických koreňoch jazyka otcov pri obrane svojich synov a Božieho ľudu, núti premýšľať nad tým, poznamenáva Svätý Otec, že „len sila žien je schopná vzdorovať kultúrnej kolonizácii“. To ony, matky a ženy, strážkyne pamäti, nárečia, sú „schopné brániť dejiny národa“ „odovzdávať vieru“, ktorú potom „teológovia budú vysvetľovať“:

„Boží ľud napredoval vďaka sile mnohých statočných žien, ktoré vedeli odovzdať vieru deťom. A len ony – mamy – vedia odovzdať vieru v nárečí. Nech nám Pán vždy dáva v Cirkvi milosť pamätať si, nezabudnúť nárečie otcov a mať odvážne ženy.“ -ab-

23/11/2017 16:21