Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Internetový dotazník pre mladých predĺžil Sekretariát synody až do konca roka

Ilustračná snímka - ANSA

21/11/2017 19:16

Vatikán 21. novembra – O jeden mesiac, čiže až do 31. decembra 2017 sa predĺžil termín, dokedy môžu mladí vyplniť online dotazník na zozbieranie informácií a podnetov pre budúcoročnú synodu. Oznámil to dnes Sekretariát Synody biskupov v komuniké zo svojho zasadnutia v dňoch 16. - 17. novembra, na ktorom sa zúčastnil aj Svätý Otec.

Na synode s témou „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ sa biskupi z celého sveta zídu v Ríme 3. – 28. októbra 2018. Niekoľko mesiacov predtým sa v Ríme stretnú zástupcovia mládeže na Predsynodnom stretnutí mladých 19. – 24. marca, spojenom aj so slávením diecézneho Svetového dňa mládeže 25. marca. Sekretariát synody schválil v tejto súvislosti návrh, aby sa účasť na tomto podujatí umožnila aj širšiemu okruhu mladých prostredníctvom sociálnych sietí.

Do rámca posledného riadneho zasadnutia Generálneho sekretariátu Biskupskej synody zapadá aj menovanie generálneho relátora synody a dvoch špeciálnych sekretárov. -ab-

21/11/2017 19:16