Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätý Otec hovoril s piaristami o metóde výchovy mladých

Scätý Otec s členmi rehole piaristov

13/11/2017 14:01

Vatikán 13. novembra – O výchove mladých zodpovedajúcej dnešnej dobe hovoril Svätý Otec František pri stretnutí so skupinou piaristov. Nasledovníkov sv. Jozefa Kalazanského, ktorí sa zišli v Ríme na zasadnutí vyšších rehoľných predstavených prijal na osobitnej audiencii koncom minulého týždňa. Pri stretnutí ich povzbudil v ich poslaní „vychovávať“, „ohlasovať“ a „premieňať“ mladých, ktorí sú im zverení.

Pápež František vo svojom spontánnom príhovore prednesenom v španielčine vychádzal zo stavu súčasnej doby. Keďže bola narušená spolupráca pri výchove medzi rodičmi, školou a samotnými mladými, je podľa jeho slov nevyhnutné vyvinúť úsilie na jej obnovu.

Vzdelávať zaiste neznamená „naplniť hlavu pojmami“, pripomenul pápež František. Správna výchova sa podľa jeho slov zakladá na trojčlene „myslieť – cítiť – konať“. Mladí musia dostať príležitosť „dozrieť pomocou troch základných ‚jazykov‘: jazyka mysle, srdca a rúk.“

Svätý Otec pripomenul, že tu ide o dosiahnutie „harmónie týchto troch jazykov“, aby študenti mohli premýšľať nad tým, čo cítia a čo robia, cítili to, čo si myslia a čo konajú a aby mohli konať to, čo si myslia a čo cítia. Nie je potrebné tieto tri jazyky oddeľovať.

V dnešnej tzv. ‚tekutej spoločnosti’ je vo vzdelávacom procese tiež nevyhnutné dať mladých do kontaktu s generáciou starších: „Dnes musia mladí ľudia hovoriť so starými,“ zdôraznil Svätý Otec, pretože toto je „jediný spôsob, ako môžu nájsť svoje korene“. -ab-

13/11/2017 14:01