Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Aká je koherencia môjho života?

Svätý Otec počas slávenia rannej svätej omše

13/11/2017 13:57

Vatikán 13. novembra – O pohoršení plynúcom z dvojtvárneho života a potrebe spytovať si svedomie hovoril pápež František vo svoje rannej homílii pri omši v Dome sv. Marty. „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia“, zopakoval Svätý Otec Ježišove slová z dnešného evanjeliového čítania (Lk 17,1-6), ale „beda tomu, skrze koho prichádzajú!“ Preto Ježiš následne upozorňuje svojich učeníkov: „Dávajte si pozor!“ A pápež pokračuje:

„Dávajte si teda pozor, aby ste nepohoršovali. Pohoršenie je zlé, pretože pohoršenie  zraňuje, zraňuje  citlivosť Božieho ľudu a útočí na slabosť Božieho ľudu a mnohokrát sa tieto rany nesú po celý život. A pohoršenie nielen zraňuje, ale je schopné i zabíjať: zabíjať nádej, zabíjať ilúzie, zabíjať rodiny, zabíjať mnohé srdcia...“

Slová „Dávajte si pozor!“ sú výstrahou pre všetkých, zdôraznil Svätý Otec, zvlášť pre toho, kto si hovorí kresťan, ale žije ako pohan. Toto je tým „pohoršením pre Boží ľud“:

„Koľko kresťanov svojím príkladom odpudzuje ľudí, svojou dvojtvárnosťou, svojím nedostatkom rýdzosti. Dvojtvárnosť kresťanov je pre diabla jednou z najľahšie použiteľných zbraní na oslabenie Božieho ľudu a na jeho oddialenie od Pána: jedno hovoriť a druhé konať.“

Toto je „nekoherentnosť“, ktorá pohoršuje, a to nás dnes musí prinútiť, aby sme si položili otázku, nástojil pápež František: „Aká je moja koherencia života? Súlad s Evanjeliom, súlad s Pánom?“ Svätý Otec uviedol ako negatívny príklad kresťanov, ktorí ako podnikatelia nedávajú spravodlivú mzdu a využívajú ľudí na vlastné obohatenie. Podobne spomenul pohoršenie spôsobené v Cirkvi duchovnými pastiermi, ktorí sa nestarajú o zverený ľud a opúšťajú ho.

„Ježiš nám hovorí, že nemožno slúžiť dvom pánom, Bohu aj peniazom. A keď je duchovný pastier pripútaný k peniazom, pohoršuje. A ľudia sa pohoršujú: duchovný pripútaný k peniazom. Každý duchovný pastier  sa musí pýtať: ako som spriatelený s peniazmi?

Alebo ak mu ide o kariéru, márnomyseľnosť ho vedie k ‚šplhaniu’, namiesto toho, aby bol skromný, pokorný; pretože skromnosť a pokora dávajú prednosť blízkosti k ľuďom. Alebo taký pastier, ktorý sa cíti ako pán a všetkým rozkazuje, to je namyslenec a nie pastier, ktorý je služobníkom Božieho ľudu...“   

Na záver svojej homílie pápež František pozval všetkých, aby si dnes v tejto veci spytovali svedomie: „Pohoršujem, alebo nie? A ako? - Takto môžeme odpovedať Pánovi a o niečo viac sa k nemu priblížiť.“ -ab-

13/11/2017 13:57