Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František o Amoris laetitia: Primát svedomia nie je výlučná autonómia jednotlivca

Ilustračná snímka - RV

11/11/2017 16:52

Vatikán 11. novembra – Pápež František sa dnes prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom Tretieho medzinárodného sympózia o apoštolskej exhortácii Amoris laetitia. Sympózium, ktoré organizuje sekcia pre pastoráciu rodín pri Talianskej biskupskej konferencii na tému: „Evanjelium lásky medzi svedomím a normou“ (Il Vangelo dell´amore tra coscienza e norma), sa dnes začalo v Ríme.

Svätý Otec v 7-minútovom príhovore poukázal na dôležitosť rodiny ako dobra, od ktorého závisí budúcnosť sveta a Cirkvi. Tiež pripomenul, že v každodennom rodinnom živote sú ľudia postavení pred niekedy neľahké voľby, a preto potrebujú sprevádzanie a formovanie svedomia, aby sa rozhodovali podľa evanjelia.

V úvode svojho príhovoru pápež František všetkých srdečne pozdravil a vyzdvihol dôležitosť zvolenej témy, ktorá môže osvetliť cestu Cirkvi v Taliansku, ktorou sa snaží odpovedať na „túžbu po rodine, ktorá sa vynára v mladej generácii“ a na úsilie žiť každodenný rodinný život na princípoch Evanjelia.

„Láska medzi mužom a ženou patrí jednoznačne medzi najvšeobecnejšie ľudské skúsenosti, je kvasom kultúry stretnutia a prináša súčasnému svetu injekciu ‚sociálnosti‘: skutočne «dobro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť sveta a Cirkvi». Práve rodina založená na manželstve vytvára plodné zväzky, ktoré sú najúčinnejšou protilátkou na bezbrehý individualizmus. Avšak na ceste manželskej lásky a rodinného života sú situácie, ktoré si vyžadujú náročné rozhodnutia, ktoré musia byť správne vykonané. V domácej realite sa neraz vyskytnú konkrétne „uzly“, ku ktorým sa treba postaviť s múdrym svedomím zo strany každého. Je dôležité, aby manželia, rodičia, neboli ponechaní osamotení, ale aby boli sprevádzaní v snahe aplikovať Evanjelium v konkrétnosti života. Na druhej strane dobre vieme, že «sme povolaní formovať svedomie, nie snažiť sa ho nahradiť».“

Svätý Otec ďalej upozornil na potrebu správne chápať tzv. „primát svedomia“, ktorý si neslobodno zamieňať s výlučnou autonómiou jednotlivca:

„Súčasný svet je v riziku zamieňať si primát svedomia, ktorý treba vždy rešpektovať, s výlučnou autonómiou jednotlivca vzhľadom na vzťahy, v ktorých žije.“

Pápež František ďalej pripomenul svoj nedávny príhovor k členom Pápežskej akadémie pre život, v ktorom varovnými slovami hovoril o „egolatrii“, čiže o „skutočnom kulte vlastného ‚ja‘“, rozmáhajúcom sa v našej dobe:

Táto perspektíva nie je neškodná: ona formuje subjekt, ktorý sa neustále obzerá v zrkadle, až sa stáva neschopným obrátiť zrak smerom k iným a k svetu. Šírenie sa tohto postoja má mimoriadne vážne dôsledky pre všetky city a vzťahy v živote. Toto je „kontaminácia“, ktorá nahlodáva duše a mätie mysle a srdcia vytváraním falošných ilúzií.“

Svätý Otec citoval aj známeho nemeckého filozofa a teológa Romana Guardiniho, ktorý pri téme svedomia hovoril o potrebe človeka mať bod, ktorý ho presahuje, aby sa dokázal oslobodiť od seba samého. Pápež uviedol aj definíciu svedomia, ktorá sa nachádza v Pastorálnej konštitúcii II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes: „Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri“ (GS 16).

Ďalej pápež František pripomenul trvalý odkaz Ježišovho znamenia, ktoré vykonal na svadbe v Káne:

„Kresťan musí byť ostražitý, aby v tomto type svätostánku nechýbala Božia milosť, ktorá osvetľuje a posilňuje manželskú lásku a rodičovskú misiu. Milosť naplní ‚nádoby’ [dosl. ‚amfory‘, pozn.] ľudských sŕdc mimoriadnou schopnosťou daru, opakujúc tak pre dnešné rodiny zázrak zo svadby v Káne.“  

V závere svojho videoposolstva účastníkom Tretieho medzinárodného sympózia o apoštolskej exhortácií Amoris laetitia Svätý Otec pozval prítomných „osvojovať si a rozvíjať obsahy a štýl Amoris laetitia“: „Kiež prispeje k formácii animátorov rodinných skupín vo farnosti, v združeniach a v hnutiach. Kiež je oporou života mnohých rodín, pomáhajúc im žiť evanjeliovou radosťou a byť aktívnymi bunkami spoločenstva.“ -ab-

11/11/2017 16:52