Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Zastavme únik mozgov z Afriky - spoločná výzva afrických a európskych biskupov

Logo COMECE - Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva - RV

10/11/2017 15:10

Európa/Afrika 10. novembra – Pri príležitosti blížiaceho sa stretnutia predstaviteľov Africkej únie a Európskej únie vydali spoločné vyhlásenie Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) a Sympózium biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM).

Politickí reprezentanti európskeho a afrického kontinentu sa stretnú v závere novembra na samite v hlavnom meste Pobrežia Slonoviny. Biskupi oboch kontinentov pri tejto príležitosti žiadajú zodpovedných afrických a európskych politikov k spolupráci na vytváraní perspektívy do budúcnosti pre mladých Afričanov pomocou tvorby pracovných miest, so zreteľom na udržateľný rozvoj rešpektujúci životné prostredie.

„Žiadame spravodlivosť a rovnosť pri obchodovaní s tovarmi a službami, ale predovšetkým s prírodnými zdrojmi, ktoré sa každoročne odoberajú z Afriky,“ píšu biskupi v spoločnom vyhlásení.  Ďalej upozorňujú na závažnú skutočnosť, že mladí Afričania sú častými obeťami obchodníkov s ľuďmi. Vyjadrujú nádej v pozitívny prístup samitu k tejto otázke:

„Dúfame v pevný postoj účastníkov afro-európskeho samitu k migrácii a zvlášť v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Okrem iného očakávame, že Európska únia zosilní svoju angažovanosť v programoch udržateľného rozvoja pri príležitosti samitu.“

Biskupi Európy a Afriky sa zamýšľajú nad možnými riešeniami danej situácie:

„Nové miestne podniky a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva môžu znížiť škodlivú stimuláciu, ktorá mladých nabáda opúšťať rodnú zem, a môže sa tak zoslabiť fenomén nazývaný ako ‚únik mozgov’.“

Podľa informácií, ktoré zverejnila Svetová banka v roku 2014, v období medzi rokmi 1980 a 2010 prišlo do Európy 30,9 milióna Afričanov, čo predstavuje okolo 3% z celkovej populácie Afriky. Medzi nimi sú mnohí s vysokoškolským vzdelaním. Podľa Svetovej organizácie pre migráciu ročne odchádza legálne z Afriky do Európy okolo 20 000 osôb s vyšším vzdelaním: mnohí lekári, univerzitní profesori, učitelia a iní odborníci. Takýto rozsah „úniku mozgov“ z Afriky sa eviduje už viacero desaťročí.

Reprezentanti Európskej únie sa stretnú na najvyššej úrovni s predstaviteľmi Africkej únie 28. – 29. novembra v Abidjane, hlavnom meste Pobrežia Slonoviny. Africká únia je medzinárodná organizácia afrických štátov, ktorá vznikla v roku 2002 v nadväznosti na Organizáciu africkej jednoty. Má 55 členských krajín a sídli v etiópskej Addis Abbebe. -ab-

10/11/2017 15:10