Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František prijal študentov z Pápežského ukrajinského kolégia v Ríme

Symbolický darček pre Svätého Otca od alumnov Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta

09/11/2017 12:25

Vatikán/Ukrajina 9. novembra – Pápež František dnes prijal komunitu z Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme spolu s prefektom Kongregácie pre východne cirkvi kard. Leonardom Sandrim a jej sekretárom vladykom Cyrilom Vasiľom SJ.

Kolégium „na vŕšku Gianicolo“ vzniklo pred 85 rokmi z vôle pápeža Pia XI. Ten podľa slov Svätého Otca v čase svojho pontifikátu „musel čeliť mnohým vtedajším výzvam, avšak vždy zodvihol svoj pevný hlas v prospech obrany viery, slobody Cirkvi a transcendentnej dôstojnosti každej ľudskej bytosti“.

„Ako budúcich kňazov vás pozývam, aby ste študovali sociálnu náuku Cirkvi a dozreli tak v rozlišovaní a v úsudku o sociálnych skutočnostiach, v rámci ktorých budete pozvaní pracovať,“ vyzval prítomných Svätý Otec František a pokračoval:

„Aj dnes je svet zranený vojnami a násilím. Najmä vo vašom milovanom ukrajinskom národe, odkiaľ pochádzate a kam sa po štúdiách v Ríme vrátite, sa zakúša dráma vojny, ktorá plodí veľké utrpenia predovšetkým v istých oblastiach...

Avšak túžba po spravodlivosti a pokoji, ktoré zakazujú akúkoľvek formu zneužívania, sociálnu alebo politickú korupciu - skutočnosť, na ktorú vždy doplácajú chudobní - je silná. Nech Boh pomáha a povzbudzuje tých, ktorí sú odhodlaní vytvárať čoraz spravodlivejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.“

Pápež František povzbudil študentov z Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme, aby milovali a ohlasovali Božie slovo, lebo len tak sa stanú „skutočnými pastiermi spoločenstva“, ktoré im bude zverené. „Milujte a strážte vaše tradície, avšak vyvarujte sa akejkoľvek forme sektárstva,“ upozornil ich Svätý Otec a pokračoval:

„Ak budete takto kráčať a učiť ostatných, aby robili to isté, najmä v nevyhnutnom ekumenickom dialógu, som si istý, že z nebeskej vlasti sa na vás budú usmievať a podporovať vás všetci biskupi a kňazi – poniektorí formovaní vo vašom kolégiu – ktorí položili život alebo trpeli prenasledovanie kvôli vernosti Kristovi a Apoštolskému stolcu.“

Svätý Otec na záver dnešného stretnutia ukrajinským študentom v Ríme pripomenul významné mariánske pútnické miesto Zarvanica na západe Ukrajiny, ktorého história siaha až do 13. storočia. Dedinka má len okolo 300 obyvateľov, známa je však vďaka zázračnej ikone Panny Márie aj za hranicami krajiny.

Príbeh hovorí, že úplne vyčerpanému mníchovi, ktorý utekal z Kyjeva pred mongolskou inváziou, sa vo sne zjavila Božia Matka. Keď sa úplne oddýchnutý zobudil, našiel ikonu Panny Márie, pre ktorú sa na tomto mieste rozhodol postaviť kaplnku.

Počas stáročí, pod vplyvom neustáleho nárastu počtu pútnikov, vrátane pápeža Jána Pavla II., význam i areál pútnického miesta rástol. Dnes je Zarvanica národnou svätyňou, ktorá patrí do zväzku 20 najvýznamnejších mariánskych pútnických miest Starého kontinentu. Svätý Otec František sa priznal, že aj on uchováva malú ikonu Madony, ktorú mu ešte v Buenos Aires daroval ukrajinský vyšší arcibiskup Svjatoslav Ševčuk:

„Ona chce, aby kňazi jej Syna boli ako zažaté sviece v noci bdenia vo svätyni, pripomínajúc všetkým, predovšetkým chudobným a trpiacim, a tiež tým, čo robia zle a zasievajú násilie a skazu, že «Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo» (Iz 9,1).“ -ej-

09/11/2017 12:25