Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Homília na sviatok Lateránskej baziliky: Budovať, udržiavať a očisťovať Cirkev

Pápež František pri slávení sv. omše v Dome sv. Marty

09/11/2017 13:55

Vatikán 9. novembra – „Budovať Cirkev, udržiavať Cirkev a očisťovať Cirkev“. Na týchto troch príkazoch postavil svoju dnešnú homíliu pápež František v rámci rannej svätej omše v Dome sv. Marty. Dnes sa v celej slávi Cirkvi sviatok posvätenia Lateránskej baziliky, ktorá sa tiež nazýva „Matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta.“ Svätý Otec vysvetlil, že tento titul nemá byť dôvodom „pýchy, ale služby a lásky“.

Na úvod sa pápež František zamyslel nad povinnosťou „budovať Cirkev“. Položil si rečnícku otázku: „Čo je základom Cirkvi? Je to Ježiš Kristus“, pripomenul a pokračoval:

„On je uholným (kľúčovým) kameňom tejto stavby. Bez Ježiša Krista niet Cirkvi. Prečo? Pretože niet základu. A ak sa buduje nejaký kostol ... bez základov, čo sa stane? Zrúti sa. Všetko sa zrúti. Ak nie je v Cirkvi živý Ježiš Kristus, zrúti sa.“

„A čím sme my?“ položil otázku Svätý Otec a pokračoval: „Sme živé kamene“, nie rovnaké, každý je iný, pretože „toto je bohatstvo Cirkvi. Každý z nás buduje podľa daru, ktorý dostal od Boha. Nemôžeme si predstavovať Cirkev ako uniformnú, toto nie je Cirkev.“

Ďalej sa pápež František zamyslel na druhým príkazom: „udržiavať Cirkev“ a poukázal na potrebu byť si vedomými Božieho Ducha, ktorý prebýva v nás:

„Koľkí kresťania – dnes – vedia, kto je Ježiš Kristus, vedia, kto je Otec – pretože sa modlia Otčenáš – ale keď im povieš o Duchu Svätom, [reagujú]: ‚Áno, áno ... to je tá holubica.’ Holubica - a pri tomto skončia. Ale Duch Svätý je život Cirkvi, je to tvoj život, môj život... My sme chrámom Ducha Svätého a musíme si uchovávať Ducha Svätého. Dokonca sv. Pavol radí kresťanom, aby ‚nezarmucovali Ducha Svätého’. To znamená, aby sa ich správanie nepriečilo harmónii, ktorú Duch Svätý tvorí v nás a v Cirkvi. On je harmónia, on vytvára harmóniu tejto stavby.“

Do tretice sa vo svojom príhovore Svätý Otec dotkol požiadavky „očisťovať Cirkev“, a to počnúc od nás samých:

„My sme všetci hriešnici, všetci. Všetci. Ak ním niekto z vás nie je, nech sa prihlási, lebo to by bola pekná kuriozita. Všetci sme hriešni. A preto sa musíme neustále očisťovať. A tiež očisťovať komunitu: diecéznu komunitu, kresťanskú komunitu, komunitu univerzálnej Cirkvi, aby mohla rásť.“ -ab-

09/11/2017 13:55