Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Madrid sa pripravuje na blahorečenie 60 mučeníkov z vincentínskej rodiny

60 kandidátov blahorečenia v sobotu 11. novembra v Madride - RV

08/11/2017 15:06

Vatikán/Španielsko 8. novembra – V sobotu 11. novembra blahorečia v Madride 60 mučeníkov z obdobia komunistického protináboženského prenasledovania v tridsiatych rokoch minulého storočia. Slávnosti blahorečenia bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB. 

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kardinál Amato rozdelil týchto mučeníkov do dvoch skupín. Do prvej zaradil 21 mučeníkov, medzi ktorých patria siedmi kňazi z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, piati diecézni kňazi, dve rehoľné sestry z kongregácie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul a siedmi laickí členovia Združenia Zázračnej medaily. Umučení boli v rokoch 1936 – 1937 v oblasti Barcelony, Gerony, Valencie a Cartageny. Druhú skupinu tvorí 39 mučeníkov, ktorí boli zabití na území madridskej arcidiecézy v druhej polovici roku 1936.

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých predstavil osud 42-ročného vincentína Vincenta Queralta:

„Bol to vzdelaný kňaz, vynikajúci kazateľ a horlivý v dobročinnosti. Rozdával chudobným to, čo dostal od svojej rodiny. Bol veľmi talentovaný, vedel maľovať a hral na organe. Počas prenasledovania ho na udanie jednej známej zatkli a v ten istý deň 30. novembra 1936 bol aj zastrelený. Ak sa niekto pýtal na dôvody jeho usmrtenia, veliteľ marxistickej hliadky odpovedal, že bol kňazom a dodal: ‚Nestačí ti to ako dôvod?‘“.

Spomedzi laických členov Združenia Zázračnej medaily kardinál Amato priblížil príbeh mučeníctva 19-ročného Rafaela Llucha Garína z Valencie, ktorý bol hlboko veriacim katolíkom a pochádzal zo zámožnej rodiny:

„Jeden deň prišla do ich mesta skupina milicionárov, ktorí prehľadávali domy a pálili náboženské obrazy a dokumenty. Vošli aj do lekárne, kde mladý Rafael praxoval a začali kričať a kliať. Vo svojom laboratóriu mal katolícky kalendár s obrazmi Panny Márie a požiadal milicionárov, aby ho nezhanobili. Toto nazlostilo jednu milicionárku, ktorá kľajúc, prehovorila svojich spoločníkov, aby zatkli mladíka a odsúdili ho na smrť. Rafael Lluch Garín počas popravy 15. októbra 1936 volal: «Nech žije Kristus Kráľ!»“

Blahorečenie nových mučeníkov predkladá veriacim vzory kresťanských cností, ale je aj pozvaním modliť sa za tých, čo ich umučili, tak ako to robili samotní mučeníci, pripomenul prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. „Nemôžeme a nesmieme zabudnúť na túto tragickú udalosť, ... aby sa viac neopakovala takáto vlna bratovražednej nenávisti,“ dodal kard. Angelo Amato. -ab-

08/11/2017 15:06