Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František o prínose katolíckych univerzít pri riešení fenoménu migrácie

Ilustračná snímka - ANSA

04/11/2017 13:58

Vatikán 4. novembra – Pápež František dnes prijal na audiencii vo Vatikáne vyše 200 zástupcov Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, ktorí sa zišli v Ríme na medzinárodnej  konferencii s témou: „Utečenci a migranti v globálnom svete: zodpovednosť a odpovede univerzít.“ Podujatie prebiehalo 1. – 4. novembra  na pôde Pápežskej univerzity Gregoriana.

Svätý Otec vo svojom príhovore vymenoval tri oblasti, ktoré sú v kompetencii univerzít: výskum, vzdelávanie a sociálny rozvoj. V oblasti výskumu pápež František zdôraznil potrebu hĺbkového skúmania súčasného fenoménu migrácie a hľadania prakticky uskutočniteľných riešení tejto situácie:

„Katolícke univerzity sa vždy usilovali o súlad vedeckého bádania s teologickým, vytvárajúc dialóg medzi rozumom a vierou. Považujem za vhodné rozbehnúť ďalšie štúdium príčin nútenej migrácie, s cieľom nájsť uskutočniteľné riešenia, i keď dlhodobé, pretože treba ponajprv zaistiť ľuďom právo nebyť nútenými emigrovať. Rovnako dôležité je reflektovať nad principiálne negatívnymi reakciami, niekedy i diskriminačnými a xenofóbnymi, ktoré prijímanie migrantov vyvoláva v krajinách so starodávnou kresťanskou tradíciou, aby sa navrhli spôsoby formovania svedomia. Navyše je určite hodný väčšieho docenenia mnohoraký prínos prisťahovalcov a utečencov spoločnostiam, ktoré ich prijímajú, ako aj ten, z ktorého profitujú komunity ich pôvodu. S cieľom dať odôvodnenie pastoračnej starostlivosti o migrantov a utečencov, pozývam vás prehlbovať teologickú reflexiu o migrácii ako znamení čias.

Ako ďalej uviedol Svätý Otec, záležitosť migrantov „podnecuje veriacich k viere a láske“, a pobáda ich „uzdraviť formy zla, ktoré sa od migrácie odvíjajú a objaviť zámer, s akým v nej koná Boh, hoci je neraz zapríčinená zjavnými nespravodlivosťami“.

V druhej oblasti akademickej činnosti, ktorou je vzdelávanie, pápež František povzbudil katolícke univerzity, „aby zaviedli programy prispôsobené v prospech vzdelávania utečencov, a to na rôznom stupni, či už ponukou diaľkových kurzov pre tých, ktorí žijú v táboroch a záchytných centrách, ako aj cez poskytovanie študijných štipendií“, ktoré by utečencom umožnili presunúť sa na miesto, kde budú študovať.

V oblasti vzdelávania upozornil Svätý Otec aj na potrebu umožniť uznanie akademických titulov a odborného vzdelania „migrantov a utečencov v prospech ich samých i spoločnosti, ktorá ich prijíma“. Rovnako je potrebné na katolíckych univerzitách formovať pastoračných pracovníkov, ktorí sa budú venovať pomoci migrantom a utečencom.

V oblasti sociálneho rozvoja pápež František pripomenul dokument „20 akčných bodov“ vypracovaný Sekciou pre migrantov a utečencov v rámci  Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Akčný program je súčasťou procesu smerujúceho k prijatiu dvoch globálnych dohôd, tzv. „kompaktov“ v rámci medzinárodnej komunity: prvý sa týka migrantov a druhý utečencov. O ich prijatí sa rozhodne v druhej polovici budúceho roku.

V závere svojho príhovoru reprezentantom katolíckych univerzít Svätý Otec uviedol, že ich „práca v oblasti výskumu, vzdelávania a sociálneho rozvoja má pevný referenčný bod v štyroch míľnikoch putovania Cirkvi cez realitu súčasnej migrácie: prijať, chrániť, podporovať a integrovať.“

Pápež František pripomenul aj sv. Karola Boromejského, ktorého spomienku dnes Cirkev slávi, ako osvieteného a oduševneného duchovného pastiera, ktorý si za motto svojho života zvolil pokoru. -ab-

04/11/2017 13:58