Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Modlitba pápeža Františka vo Fosse Ardeatine za obete masakru z roku 1944

Pápež František pri pamätníku Fosse Ardeatine (Taliansko, 2. novembra 2017) - REUTERS

03/11/2017 13:28

Vatikán 3. novembra - Pápež František sa včera, v deň Pamiatky zosnulých, pri návrate z cintorína v Nettune prišiel pomodliť aj na hroby v pamätníku Fosse Ardeatine. Niekdajší ťažobný lom na južnom okraji Ríma bol 24. marca 1944 dejiskom hromadnej popravy vykonanej nemeckými jednotkami SS z pomsty za útok zo strany partizánskeho odboja v Ríme. Medzi 335 obeťami masakru bolo 255 civilistov. Väčšinu tvorili katolíci, vrátane jedného kňaza, 73 z patrilo k židovskému vierovyznaniu.

V podzemnom mauzóleu s 335 hrobmi, medzi ktorými je aj 12 obetí, ktorých totožnosť sa nepodarilo identifikovať, sa pápež najprv pomodlil v tichu na mieste popravy. Postupne kládol biele ruže na hroby prikryté kamennými platňami. Po hebrejskej modlitbe vrchného rímskeho rabína Riccarda di Segniho predniesol Svätý Otec František v taliančine túto modlitbu:

Modlitba pápeža Františka vo Fosse Ardeatine

„«Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba» (porov. Ex 3,6). Týmto menom si sa predstavil Mojžišovi, keď si mu zjavil vôľu vyslobodiť tvoj ľud z egyptského otroctva .

Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba: Boh, ktorý uzatvára zmluvu s človekom; Boh, ktorý sa zaväzuje zmluvou vernej lásky, navždy.

Milosrdný a súcitný s každým človekom a každým národom, ktorý trpí útlakom. «Videl som utrpenie svojho ľudu [...], počul som jeho volanie [...]: viem o jeho utrpení» (Ex 3,7).

Boh tvárí a mien. Boh každého z 335 mužov zavraždených na tomto mieste 24. marca 1944, ktorých pozostatky odpočívajú v týchto hroboch. Ty poznáš ich tváre a ich mená. Všetkých, aj tých dvanástich, ktorí pre nás zostali neznámi; pre teba niekto nie je neznámy.

Boh Ježiša, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Vďaka nemu, ukrižovanému a vzkriesenému, vieme, že tvoje meno «Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba» znamená, že nie si Boh mŕtvych, ale žijúcich (porov. Mt 22,32), že tvoja zmluva vernej lásky je silnejšia než smrť a je zárukou vzkriesenia.

Daj, Pane, aby sme si na tomto mieste, zasvätenom pamiatke padlých za slobodu a spravodlivosť vyzuli obuv egoizmu a ľahostajnosti a cez horiaci ker tohto mauzólea počúvali v tichu tvoje meno: «Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba», Boh Ježiša, Boh žijúcich. Amen.“

Na záver svojej návštevy pietneho miesta pápež František zanechal v pamätnej knihe tieto slová:

„Toto sú plody vojny: nenávisť, smrť, pomsta... Odpusť nám, Pane.“

-jb-

03/11/2017 13:28