Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Katolíci a luteráni sú už 50 rokov na spoločnej ceste ekumenizmu

Gesto vzájomného zmierenia a prajnosti (Lund, Švédsko, 31. októbra 2016) - RV

31/10/2017 18:51

Vatikán 31. októbra – Prekonanie „predsudkov“, zintenzívnenie „vzájomného pochopenia“ a dosiahnutie „rozhodujúcich“ teologických dohôd. To je podľa dnes vydaného spoločného vyhlásenia Svetového luteránskeho zväzu a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov výsledok 50-ročného ekumenického dialógu medzi luteránmi a katolíkmi.

Vo vyhlásení sa cituje prínos ekumenických snáh, a to napríklad, ako sa uvádza v dokumente, žiadanie „odpustenia za naše viny a za spôsob, akým kresťania zranili Pánovo Telo a vzájomne sa urazili počas piatich storočí od začiatku reformácie až po dnešok“. Kresťanskí predstavitelia tiež poukázali na význam historického modlitbového stretnutia vo švédskom Lunde 31. októbra 2016 za účasti pápeža Františka a prezidenta Svetového luteránskeho zväzu biskupa Younana.

V Spoločnom vyhlásení Svetového luteránskeho zväzu a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov na záver roka spoločnej pripomienky reformácie sa konštatuje, že „po prvýkrát sa luteráni a katolíci pozreli na reformáciu z ekumenickej perspektívy.“ To umožnilo „nové pochopenie oných udalostí zo 16. storočia, ktoré skončili rozdelením“.

Luteráni i katolíci si dávajú predsavzatie s Božou pomocou „robiť rozlišovanie ohľadom interpretácie Cirkvi, Eucharistie, kňazskej služby, usilujúc sa dosiahnuť podstatný konsenzus s cieľom prekonať rozdiely, ktoré sú stále zdrojom rozdelenia“.

V posledný deň októbra si protestantské cirkvi už tradične pripomínajú pamätný Deň reformácie. Práve 31. októbra 1517 totiž Martin Luther vo Wittenbergu zverejnil svojich 95 téz. Pripomienka tejto udalosti sa dnes konala aj na Slovensku formou viacerých podujatí Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania za účasti ekumenických zástupcov i štátnych predstaviteľov. Na slávnostných službách Božích v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave Petržalke dnes Katolícku cirkev reprezentovali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a gréckokatolícky bratislavský eparcha Peter Rusnák.

Dnešný  deň sa zapisuje do dejín aj významným počinom zo strany anglikánov. Anglikánske spoločenstvo sa pri príležitosti dnešného ukončenia celoročného programu pripomienky 500. výročia reformácie pripojilo vo Westminsterskom opátstve v Londýne k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení, ktoré v roku 1999 podpísali katolíci a luteráni. Dokument v roku 2006 podobne podpísala aj Svetová metodistická rada a v tomto roku to bolo Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví. -ej, jb-

31/10/2017 18:51