Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František o ochrane civilného obyvateľstva pri ozbrojených konfliktoch

Svätý Otec s účastníkmi 3. konferencie o medzinárodnom humanitárnom práve - ANSA

28/10/2017 15:28

Vatikán 28. októbra – Svätý Otec dnes doobeda prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 250 účastníkov 3. konferencie o medzinárodnom humanitárnom práve, ktorej téma je: „Ochrana civilného obyvateľstva počas konfliktov – Úloha humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti.“

Vo svojom príhovore pápež František pripomenul 40. výročie prijatia dvoch doplnkových protokolov k Ženevským konvenciám z roku 1949, ktoré hovoria o ochrane civilného obyvateľstva počas vojenských konfliktov. Upozornil na skutočnosť, že napriek existencii medzinárodných dohôd o ochrane civilného obyvateľstva, média neustále prinášajú správy o brutálnych zločinoch páchaných na civilistoch. Terčom útokov sa stávajú aj miesta náboženského kultu a dokonca aj v čase verejných spoločných slávení. Tieto akty násilia sú priamym porušovaním náboženskej slobody, upozornil Svätý Otec.

Pápež vyzval aj k zamysleniu nad tým, že „šírenie týchto informácií vedie k určitému znecitlivujúcemu nasýteniu, ktoré do určitej miery relativizuje závažnosť problému, takže je ťažšie prejaviť súcit a otvoriť svedomie solidarite. Preto je potrebné obrátenie srdca, otvorenie sa Bohu a blížnemu, čo privedie ľudí k prekonaniu nezáujmu a k žitiu solidarity ako morálnej cnosti a sociálneho postoja.

V závere svojho príhovoru pápež František pripomenul, že existujú mnohé mimovládne organizácie a charitatívne skupiny v Cirkvi i mimo nej, ktoré napriek nebezpečenstvu pomáhajú civilnému obyvateľstvu a konajú skutky milosrdenstva. Svätý Otec poďakoval všetkým, ktorí sa angažujú v tejto oblasti a dodal, že práve im sú určené Ježišove slová v Evanjeliu sv. Matúša: «Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.» -ab-

28/10/2017 15:28