Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež prijal delegáciu Univerzity v Tel Avive: „Potrebujeme sapienciálnu kultúru“

Svätý Otec s rektorom Univerzity v Tel Avive Josephom Klafterom

23/10/2017 13:52

Vatikán/Izrael 23. októbra – Pápež František dnes doobeda prijal na osobitnej audiencii 30-člennú delegáciu z Univerzity v Tel Avive vedenú jej rektorom Josephom Klafterom. Svätý Otec poďakoval prítomným za ich úsilie pri formácii nových generácií, ktoré sú prítomnosťou aj budúcnosťou spoločnosti. Ako ďalej uviedol, veda a múdrosť musia kráčať spolu:

„Múdrosť, chápaná v biblickom zmysle, dovoľuje ísť ponad skúsenostnú realitu k objaveniu posledného zmyslu. Univerzita je pozvaná vychovávať k sapienciálnej kultúre, schopnej zosúladiť technický a vedecký postoj s humanistickým, v presvedčení, že snaha o pravdu a dobro je jedinečná.“

Pápež František ďalej upozornil na skutočnosť, že v súčasnosti „potrebujeme rozvíjať sapienciálnu kultúru, ktorá pomôže formovať lídrov schopných nájsť nové odpovede na potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali tie budúce.“

V závere príhovoru k zástupcom Univerzity v Tel Avive Svätý Otec vyjadril svoje presvedčenie o ich schopnosti formovať lídrov, ktorí berú ohľad aj na tých najzraniteľnejších:

„Som si istý, že vaša univerzita sa môže spolupodieľať na formovaní nových lídrov, pozorných na veľké etické otázky, doliehajúce na naše spoločnosti a na potrebu ochrany a podpory tých najzraniteľnejších medzi našimi bratmi a sestrami.“ -ab-

23/10/2017 13:52