Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Jeruzalemský gréckopravoslávny patriarcha Teofilos III. u pápeža Františka

Svätý Otec s greckopravoslávnym patriarchom Teofilom III.

23/10/2017 13:48

Vatikán 23. októbra – Svätý Otec František dnes doobeda prijal na osobitnej audiencii jeruzalemského gréckopravoslávneho patriarchu Teofila III., ktorý včera pricestoval na štvordňovú návštevu Vatikánu. Pri stretnutí pápež František vyzdvihol konkrétne prejavy ekumenickej spolupráce v Jeruzaleme a vyjadril túžbu po jej ďalšom zintenzívnení. Opakovane hovoril o naliehavosti záchrany kresťanov rôznych cirkví, aby neboli nútení utekať z Blízkeho východu.

Išlo o v poradí tretie stretnutie oboch predstaviteľov. Dve predchádzajúce sa konali v máji 2014 v Jeruzaleme a o mesiac neskôr vo Vatikánskych záhradách na pozvanie pápeža pri príležitosti Modlitby za pokoj.

Pri dnešnom stretnutí pápež František v príhovore adresovanom Teofilovi III. pripomenul ich spoločnú modlitbu v Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme, na ktorej sa zúčastnil aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Svätý Otec sa poďakoval za osobnú angažovanosť patriarchu Teofila pri nedávno dokončenej obnove Božieho hrobu, na ktorej sa podieľali aj Arménsky patriarchát v Jeruzaleme a Kustódia Svätej zeme. Rekonštrukcia podľa pápežových slov umožnila, „aby aj v budúcnosti mohlo zaznievať svedectvo plynúce z prázdneho hrobu: «Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili» (Mk 16,6)“.

Svätý Otec v príhovore vyjadril „svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku konfliktov, čo už desiatky rokov trápia Svätú zem“. „Nejasnosť situácie a neporozumenie medzi stranami naďalej spôsobujú neistotu, obmedzovanie základných práv a odchádzanie mnohých z ich územia,“ pokračoval pápež František. Pripomenul nutnosť „odmietnuť akýkoľvek typ násilia, každú formu diskriminácie a každý prejav netolerancie voči židom, kresťanom či moslimom a ich kultovým miestam. Sväté mesto, ktorého ‚status quo‘  je potrebné brániť a zachovať, by malo byť miestom, kde všetci môžu v pokoji spolunažívať.“

K ťažkej situácii členov rôznych kresťanských komunít vo Svätej zemi vyslovil pápež František toto prianie: „Kiež sú vždy uznávaní za dôležitú súčasť spoločnosti a aby sa ako plnoprávni občania a veriaci neúnavne podieľali svojím príspevkom na budovaní spoločného dobra a pokoja, usilujúc sa byť tvorcami zmierenia a zjednotenia.“

Pápež vyjadril svoje presvedčenie, že kresťania lepšie naplnia svoju úlohu, ak sa to bude diať vo vzájomnej spolupráci medzi rôznymi kresťanskými cirkvami. Medzi hlavné úlohy uviedol spoluprácu pri podpore rodín a mladých kresťanov, aby sa nedostávali do situácií, že budú nútení opustiť rodnú zem.  Vyzdvihol aj význam ekumenického hnutia a vzájomnej spolupráce „aj napriek zraneniam z minulosti, ktoré naďalej zanechávajú stopy v pamäti mnohých.“

Nie je možné zmeniť históriu, ale, bez zabudnutia na veľký nedostatok lásky počas storočí, obráťme spoločne zrak do budúcnosti plnej zmierenia a bratského spoločenstva a pracujme na ňom tak, ako si to praje Pán.

Svätý Otec vyzdvihol aj prínos prebiehajúceho teologického dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi, ktorý je zdrojom nádeje. Na záver svojho príhovoru k gréckopravoslávneho patriarchovi Teofilovi III. pápež František pozdravil všetkých kresťanov i veriacich iných náboženstiev vo Svätej zemi:

„Chcem ubezpečiť o svojej blízkosti bratov kresťanov vo Svätej zemi a vyjadriť moju žičlivosť priateľom iných veľkých náboženstiev prítomných v oblasti, dúfajúc a modliac sa za skorý príchod stabilného a dlhodobého mieru pre všetkých.“

Delegácia Gréckopravoslávneho patriarchátu z Jeruzalema mala vo svojom programe vo Vatikáne aj stretnutia so štátnym sekretárom kard. Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Gallagherom, s predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kochom a predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kard. Tauranom. Patriarchu Teofila III. sprevádza pri návšteve Ríma arcidiakon Markos, vedúci sekretariátu patriarchátu s dvoma spolupracovníkmi. -ab-

23/10/2017 13:48