Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Vatikánske posolstvo hinduistom: Nielen tolerancia, ale úcta

Sviatok Diwali sa spája tradične so symbolom svetla olejových lámp - AFP

16/10/2017 16:47

Vatikán 16. októbra – Pápežská rada pre medzináboženský dialóg dnes publikovala posolstvo určené hinduistom. Tí budú sláviť od 19. októbra svoj tradičný sviatok Diwali, ktorého mytologický základ hovorí o víťazstve pravdy nad lžou, svetla nad temnotou, života nad smrťou a dobra nad zlom. Hinduisti spájajú náboženské slávenie sviatku Diwali so zmierením v rodinách, osobitne medzi súrodencami.

V posolstve, ktoré hinduistom zaslali predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Jean-Louis Tauran a sekretár rady Mons. Ayuso Guixot sa hovorí o vzájomnej úcte, ktorá je viac než iba toleranciou. Názov posolstva znie „Kresťania a hinduisti: viac než len tolerancia“.

„Netolerancia zapríčiňuje násilie a je to jedna z výziev, ktorým musíme dnes čeliť. (...) Považovať pluralizmus a rozmanitosť za ohrozenie jednoty, to vedie tragicky k netolerancii a násiliu. Úcta voči iným je dôležitým protiliekom na netoleranciu, pretože prejavuje autentické ocenenie ľudskej osoby s jej vrodenou dôstojnosťou. Vo svetle našej zodpovednosti za spoločnosť musíme v záujme rozvíjania tejto úcty prejaviť uznanie voči rozličným spoločenským, kultúrnym a náboženským zvykom a praktikám, ako aj voči rešpektovaniu neodňateľných práv, akým je právo na život a právo vyznávať a praktizovať náboženstvo podľa vlastnej voľby.“

V súvislosti s hinduistickým sviatkom Diwali organizuje 17. októbra Pápežská univerzita  Gregoriana v Ríme sympózium s názvom „Osvietenie a tantrická cesta. Kresťania a hinduisti v dialógu“ za účasti kardinála Taurana, viacerých katolíckych intelektuálov a predstaviteľov hinduizmu. -jb

16/10/2017 16:47