Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František na pôde FAO: Vojny a klimatické zmeny bránia boju s hladom

Pápež František na pôde FAO (Rím, 16. októbra 2017) - AP

16/10/2017 13:50

Vatikán 16. októbra – „Je jasné, že vojny a klimatické zmeny zapríčiňujú hlad, prestaňme ho teda predstavovať ako nevyliečiteľnú chorobu.“ To bola jedna z výziev pápeža Františka, s ktorou dnes vystúpil na pôde Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Hlavné sídlo FAO v Ríme navštívil pri príležitosti Svetového dňa výživy. Tohtoročná téma znie „Zmeniť budúcnosť migrácie. Investovať do potravinovej bezpečnosti a do vidieckeho rozvoja“.  

V dlhom príhovore, ktorý argentínsky pápež predniesol v rodnej španielčine, poukázal na dôležitosť lepšej potravinovej distribúcie vo svete, pričom podčiarkol, že „redukovať je ľahké, podeliť sa si však naopak vyžaduje premenu, a to je náročné“. Svätý Otec sa prihovoril konkrétne za hladujúcich migrantov. „Nemôžu byť zastavení fyzickými, ekonomickými, legislatívnymi či ideologickými bariérami: jedine koherentné uplatnenie princípu ľudskosti to môže urobiť,“ uviedol pápež a požiadal diplomatov, aby sa neskrývali „za jazykové sofizmy“, podporujúc Globálny kompakt OSN pre bezpečnú, riadenú a regulárnu migráciu.

Petrov nástupca daroval Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo sochu malého sýrskeho utečenca menom Aylan, ktorý zomrel na pláži na ceste do Európy. „Bolo by prehnané zaviesť do jazyka medzinárodnej spolupráce kategóriu lásky, vyskloňovanú ako bezstarostnosť, rovnosť zaobchádzania, solidarita, kultúra darovania, bratstvo a milosrdenstvo?,“ položil si rečnícku otázku Svätý Otec a pokračoval:

„Tieto slová skutočne vyjadrujú praktický obsah výrazu ,humanitárny’, ktorý sa toľko používa v medzinárodnom pôsobení. Milovať bratov, berúc iniciatívu do vlastných rúk bez toho, aby sme čakali, či nám to bude opätované, je evanjeliovým princípom, ktorý sa tiež prejavuje v mnohých kultúrach a náboženstvách, stávajúc sa princípom ľudskosti v jazyku medzinárodných vzťahov. [...]

Nemôžeme konať len vtedy, keď tak robia druhí, ani sa obmedzovať na zľutovanie, lebo zľutovanie sa limituje na pomoc v núdznych situáciách, zatiaľ čo láska inšpiruje spravodlivosť a je základom pre realizáciu spravodlivého sociálneho poriadku medzi rôznymi skutočnosťami, ktoré sa snažia o vzájomné stretnutie.

Milovať znamená prispieť k tomu, aby každá krajina zvýšila produkciu a dosiahla potravinovú sebestačnosť. Milovať sa premieňa na premýšľanie o nových modeloch rozvoja a spotreby, a na prijatie takých politík, ktoré nezhoršujú situáciu menej rozvinutých národov alebo ich vonkajšiu závislosť. Milovať znamená nerozdeliť ľudskú rodinu na tých, ktorí si užívajú nadbytok a na tých, ktorým chýba to najnutnejšie.“      

„Želám si,“ dodal na záver svojho príhovoru na pôde Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pápež František za standing ovation potom, ako pripomenul úsilie Katolíckej cirkvi v tejto oblasti, „aby každý v tichu vlastnej viery a vlastných presvedčení objavil motivácie, princípy a prínosy, ktoré organizácii FAO a tiež iným medzivládnym inštitúciám dodajú odvahu zlepšiť sa a neúnavne pracovať pre dobro ľudskej rodiny“. -ej-

16/10/2017 13:50