Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František vyhlásil za svätých 35 osobností zo 16. až 20. storočia

Kanonizáciou 15. októbra 2017 sa slávnostne uzavreli štyri kauzy svätosti - ANSA

15/10/2017 11:18

Vatikán 15. októbra - Pápež František pri dnešnej kanonizačnej svätej omši na Námestí sv. Petra vyhlásil za svätých 35 osobností zo 16. až 20. storočia. Sú nimi brazílski mučeníci zabití pre vieru v roku 1645 v oblasti Rio Grande do Norte, vo východnom cípe krajiny. Umučení boli holandskými vojakmi kalvínskeho vyznania a domorodými indiánmi. Skupinu reprezentujú traja misionári portugalského pôvodu, diecézni kňazi André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, laik Mateus Moreira a spolu s nimi ďalších 27 laikov, mužov i žien v rozličnom veku, manželských párov, rodičov spolu s ich deťmi. Blahorečení boli v roku 2000.

Ďalšou skupinou svätorečených sú traja mexickí „prvomučeníci", označovaní aj ako „detskí mučeníci“ (niňos mártires). Domorodí chlapci vo veku 12 až 13 rokov Cristóbal, Antonio a José položili život pre vieru počas evanjelizácie Mexika v roku 1527 a 1529. Všetci traja boli vychovaní vo viere františkánskymi misionármi. Cristóbal bol synom kasika, indiánskeho náčelníka, ktorý nezniesol synove napomenutia pre jeho život zapredaný alkoholu a vlastného syna upálil. Ďalší dvaja chlapci pomáhali dominikánskym misionárom v kontakte s domorodcami ako tlmočníci. Za odstraňovanie pohanských modiel zaplatili životom. Trojicu blahorečil v roku 1990 v Guadalupe sv. Ján Pavol II.

Ďalšie dve kauzy svätorečenia sa týkajú Európy. Španielsky piarista Faustino Míguez z prelomu 19. a 20. storočia (1831-1925) venoval celý život mimoriadne plodnému apoštolátu na poli výchovy mládeže, najprv na Kube a neskôr v Španielsku. Založil Kalazanský inštitút rehoľných sestier (Hijas de la Divina Pastora), zameraný na výchovu chudobných dievčat. Faustino Míguez bol blahorečený v roku 1998.

Posledným z nových svätých je taliansky kapucín Angelo da Acri. Žil na pomedzí 17. a 18. storočia (1669-1739) a ako putovný kazateľ a spovedník pracoval v ľudových misiách najmä v oblasti Kalábrie. Ako novicmajster formoval nových členov rádu, bol aj provinciálom a vybudoval kláštor sestier kapucínok. Blahorečil ho Lev XIII. v roku 1825.

Pri slávnosti kanonizácie koncelebrovali so Svätým Otcom biskupi miestnych cirkví z Brazílie, Mexika, Španielska a Talianska, spolu so stovkami kňazov. Prítomné boli vládne delegácie zo spomenutých krajín, ako aj delegácie Francúzska a Rádu maltézskych rytierov.

Homília Svätého Otca

Na záver slávnosti, v príhovore pred modlitbou Anjel Pána, pápež František oficiálne oznámil svoje rozhodnutie zvolať na október 2019 do Ríma špeciálnu biskupskú synodu venovanú regiónu Amazónie. -jb-

15/10/2017 11:18