Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež povzbudil členov Modlitebnej ligy cisára Karola v ich úsilí o mier

Svätý Otec pozdravuje členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi

14/10/2017 13:59

Vatikán 14. októbra – Svätý Otec v sobotu doobeda prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 130 členov Modlitebnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi. Svoj príhovor sústredil na dôležitosť a silu modlitby, ktorá otvára cestu mieru. Zároveň vyzdvihol nutnosť vzájomnej spolupráce:

„Výzvy súčasného sveta si vyžadujú spoluprácu všetkých ľudí dobrej vôle a zvlášť modlitbu a obetu. Pozývam vás teda k dodržaniu vášho prísľubu spolupodieľať sa svojou modlitbou a osobným zaangažovaním na mnohých snahách pápeža v prospech mieru. Bez modlitbovej podpory veriacich nástupca sv. Petra nemôže naplniť svoje poslanie vo svete. Počítam aj s vami.“

Ako ďalej uviedol pápež František, život cisára Karola je charakteristický troma cieľmi, ktoré prenikajú aj Modlitebnú ligu, a to „hľadať a plniť Božiu vôľu, pracovať v prospech mieru a spravodlivosti, odčiniť historickú nespravodlivosť.“

Bl. Karol Habsburský, ktorého blahorečil pápež Ján Pavol II. v roku 2004, sa narodil 17. augusta 1887 v rakúskom Persenbeug-Gottsdorfe. Cisárom Rakúsko-Uhorskej monarchie sa stal v čase Prvej svetovej vojny a zaujal postoj proti nezmyselnému krviprelievaniu. Po rozpade monarchie bol prinútený k odchodu do exilu na ostrov Madeira, kde zomrel v roku 1922. „Celá moja snaha je vždy, vo všetkom, poznať čo najjasnejšie Božiu vôľu a nasledovať ju čo najlepšie“ - tieto slová dosvedčil aj v období, keď trpel nielen chudobou, ale aj vážnou chorobou. Túto skutočnosť pripomenul Svätý Otec vo svojom dnešnom príhovore pred členmi Modlitbovej ligy cisára Karola:

„Odovzdajúc sa do Božej vôle akceptoval utrpenie a ponúkol svoj život ako obetu za mier, podporovaný vždy láskou a vierou svojej manželky, Božej služobníčky Zity.“

Modlitbová liga cisára Karola za mier medzi národmi získala v septembri 1964 štatút cirkevného spolku. Od minulého roku bola zriadená národná pobočka na Slovensku, ktorá pred niekoľkými dňami, 12. októbra, spoluorganizovala v Katedrále sv. Martina v Bratislave svätú omšu obetovanú za všetkých politikov. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. -ab-

14/10/2017 13:59