Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne

10/10/2017 13:40

Vatikán 10. októbra – Ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý ako obvykle začal deň omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z dnešného prvého čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10).  

Pán požiadal proroka, aby išiel do mesta Ninive a vyzval jeho obyvateľov k pokániu. Jonáš sa najskôr pokúsil pred touto misiou ujsť. Napokon však urobil, ako mu prikázal Pán, avšak – poznamenal pápež František – pred odpustením, ktoré Pán udelil národu, ktorý s otvoreným srdcom ľutoval, ostáva „rozhorčený“ a „nahnevaný“.

Jonáš bol „tvrdohlavec“, zamyslel sa Svätý Otec, „no viac než tvrdohlavý, bol neoblomný“, mal „upätú dušu“:

„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní, lebo robili zlo a musia ísť do pekla, atď...’. Rigidní ľudia nevedia rozšíriť svoje srdce ako Pán. Rigidní sú maloverní, s malým uzavretým srdcom, pripútaní k holej spravodlivosti. A zabúdajú, že Božia spravodlivosť sa stala telom vo svojom Synovi, stala sa milosrdenstvom, stala sa odpustením; že Božie srdce je vždy otvorené pre odpustenie.“ 

A to, na čo títo tvrdohlaví ľudia zabúdajú, dodal pápež František, je práve to, že „Božia všemohúcnosť sa prejavuje predovšetkým vo svojom milosrdenstve a v odpustení“:

„Nie je jednoduché pochopiť Božie milosrdenstvo, nie je to jednoduché. Pochopiť to si vyžaduje veľa modlitby, lebo je to milosť. Sme naučení hovoriť: ,Čo si mi ty urobil, to ti urobím aj ja’. Na tú spravodlivosť: ,Za to, čo si urobil, zaplatíš’. Ježiš však zaplatil za nás a naďalej tak robí.“

Boh, zopakoval opäť Svätý Otec František odvolávajúc sa na starozákonný príbeh o Jonášovi, mohol proroka ponechať napospas jeho tvrdohlavosti a rigidite. On však šiel a prehovoril k nemu a presvedčil ho, zachránil ho tak, ako to urobil z ľuďmi z Ninive. Je to „Boh trpezlivosti, je to Boh, ktorý vie pohladiť, ktorý vie rozšíriť srdcia“:

„Toto je posolstvo tejto prorockej knihy; dialóg medzi proroctvom, pokáním, milosrdenstvom a malovernosťou či tvrdohlavosťou. Božie milosrdenstvo však vždy zvíťazí, lebo je to jeho všemohúcnosť, ktorá sa prejavuje práve v milosrdenstve. Dovolím si dať vám radu, vezmite dnes bibliu a prečítajte si túto Knihu Jonáša. Je krátka, sú to tri strany. A všímajte si, ako koná Pán, aké je Pánovo milosrdenstvo, ako Pán premieňa naše srdcia. A ďakujte Pánovi, lebo je tak veľmi milosrdný.“ -ej-        

10/10/2017 13:40