Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kongregácia pre východné cirkvi tento týždeň v centre vatikánskeho diania

Ilustračná snímka: prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri na návšteve Rumunska (sept. 2017) - RV

09/10/2017 13:14

Vatikán 9. októbra – Kongregácia pre východné cirkvi dnes začala svoje každoročné plenárne zasadnutie. Pri tejto príležitosti prijal Svätý Otec František na audiencii skupinu patriarchov a vyšších arcibiskupov východných katolíckych cirkví, ktorí sú v týchto dňoch v Ríme. Slovenskú gréckokatolícku cirkev na plenárnom zasadnutí zastupuje prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.

Pre kongregáciu na čele s prefektom kard. Leonardom Sandrim a sekretárom arcib. Cyrilom Vasiľom SJ je tento rok osobitne významný aj v súvislosti so 100. výročím založenia Pápežského východného inštitútu (Pontificio Istituto Orientale - PIO) v Ríme. Svätý Otec František osobne navštívi inštitút vo štvrtok 12. októbra a bude tiež sláviť svätú omšu v neďalekej Bazilike Santa Maria Maggiore.

Kongregácia pre východné cirkvi je navyše tento rok laureátom „Ceny zmierenia“, udeľovanej v súvislosti s historickým procesom zmierenia medzi Poľskom a Ukrajinou. Ocenenie založené v roku 2001 každoročne udeľujú dvom osobnostiam alebo inštitúciám. Tento rok bude druhou ocenenou inštitúciou Vatikánsky rozhlas.

„Cenu zmierenia“ odovzdajú pri ceremónii na pôde Ukrajinského kolégia sv. Jozafáta dňa 12. októbra za prítomnosti vyššieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslava Ševčuka, biskupa poľskej diecézy Sandomierz Krzysztofa Nitkiewicza a zástupcov Kongregácie pre východné cirkvi a Sekretariátu pre komunikáciu Svätej stolice. Stane sa tak na záver medzinárodného kongresu „Katolícka cirkev v procese poľsko-ukrajinského dialógu a zmierenia“.

Tzv. „Kapitula poľsko-ukrajinskej jednoty“ ako organizátor ceny menovite vyzdvihla prácu ukrajinskej, poľskej a slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu za ich „nezaujaté šírenie informácií a podporu medzikultúrneho dialógu v strednej a východnej Európe, prekonávajúc stereotypy a vzájomné predsudky“.

Ceremónia udeľovania Ceny zmierenia sa tento rok koná práve v Ríme, keďže  presne pred 30 rokmi, v dňoch 8. – 17. októbra 1987 sa v Ríme uskutočnilo prvé stretnutie reprezentantov biskupského zboru Poľska a ukrajinskej gréckokatolíckej synody, pri ktorej bola vydané vyhlásenie o poľsko-ukrajinskom odpustení a zmierení. -jb-

09/10/2017 13:14