Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež prijal výbor Spojených biblických spoločností: Jednota je vec pravdy, nie kompromisu

Svätý Otec s delegáciou Spojených biblických spoločností

06/10/2017 08:59

Vatikán 6. októbra – Pápež František sa stretol s delegáciou Spojených biblických spoločností (United Bible Societies - UBS). „Nech je milosť Ducha Svätého s vami a so všetkými, ktorí svojou snahou prispievajú k poznaniu Evanjelia, uľahčujúc prístup k Biblii v rôznych jazykoch, a dnes aj pomocou rôznych komunikačných prostriedkov,“ oslovil Svätý Otec pri osobitnej audiencii vo štvrtok 5. októbra vo Vatikáne 12 členov výboru UBS z rôznych kresťanských cirkví a rozličných častí sveta.

UBS združuje organizácie z vyše 200 krajín vrátane Slovenskej biblickej spoločnosti. Tá pracuje v ekumenickom duchu za účasti rozličných kresťanských cirkví pôsobiacich na Slovensku: protestantov, katolíkov i pravoslávnych.

Vo svojom príhovore pápež František hovoril o spoločnom povolaní kresťanov byť „služobníkmi Slova spásy, ktoré sa nevráti k Pánovi naprázdno“ a „ústami vyznávať to, čím prekypuje srdce“.

„Sme služobníkmi Slova večného života, (...) Slova zmierenia, (...) Slova, ktoré vyšlo od Boha a stalo sa telom“, pokračoval Svätý Otec. Pristavil sa aj pri téme jednoty, pričom citoval encykliku Jána Pavla II. o ekumenickom úsilí Ut unum sint:

„Sme služobníkmi Slova pravdy (porov. Jn 8,32). Sme presvedčení, že «jednotu, ktorú chce Boh, možno uskutočniť len spoločným prijatím neporušiteľnosti obsahu zjavenej viery. V otázke viery je kompromis protikladom Boha, ktorý je pravda. Kto by mohol považovať za správne zmierenie, ku ktorému by v tele Krista, ktorý je «cesta, pravda a život» (Jn 14,6), došlo za cenu pravdy?» (Ut unum sint, 18).

Sme služobníkmi Mocného slova Božieho, ktoré osvecuje, chráni a bráni, uzdravuje a oslobodzuje. «Božie slovo nie je spútané!» (2 Tim 2,9). Preň sú mnohí naši bratia a sestry vo väzení a mnohí ďalší preliali svoju krv na svedectvo svojej viery v Ježiša Krista.

Členov výboru Spojených biblických spoločností (United Bible Societies Relations Committee) pri audiencii sprevádzali nigérijský kardinál John Onaiyekan, člen Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí a švajčiarsky kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. -ab-

06/10/2017 08:59