Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež chaldejskej synode: Priority sú návrat vyhnaných kresťanov a súdržnosť

Pápež František počúva príhovor chajdejského patriarchu Louisa Raphaëla Saka na stretnutí s členmi synody Chaldejskej cirkvi (Vatikán, 5. októbra 2017)

05/10/2017 15:39

Vatikán/Irak 5. októbra – „Kiež Božie milosrdenstvo utíši bolesť rán vojny, ktoré zraňujú srdce vašich komunít, aby mohli opäť konečne povstať.“ Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril členom Synody Chaldejskej katolíckej cirkvi, ktorých prijal vo Vatikáne. Synoda pod vedením patriarchu Louisa Raphaëla Saka zasadá mimoriadne mimo centra chaldejskej cirkvi, ktoré sa nachádza v Iraku.

„Ťažko skúšaným“ veriacim „milovanej irackej zeme“ zaslal Petrov nástupca srdečný pozdrav a vyjadril radosť zo správ o „návrate života a aktivít v regiónoch a mestách“, ktoré boli doteraz podrobené „bolestivému a násilnému útlaku“:

„Ak pre niektoré regióny vašej krajiny tragická kapitola skončila, tak treba poznamenať, že toho treba ešte veľa urobiť. Naliehavo vás preto prosím, aby ste ako budovatelia jednoty – predovšetkým medzi vami, pastiermi Chaldejskej cirkvi a pastiermi z iných cirkví, podporujúc zároveň dialóg a spoluprácu medzi všetkými aktérmi verejného života – vynaložili všetko úsilie na uľahčenie návratu vysídlených ľudí a na urovnanie rozdielov a rozporov medzi bratmi.“

Svätý Otec František ďalej pripomenul, že na územie dnešného Iraku priniesol evanjelium apoštol Tomáš. Práve preto je podľa pápežových slov dôležité, aby miestni kresťania „posilnení týmito koreňmi, boli jednotní v podporovaní vzťahov plných rešpektu a medzináboženského dialógu medzi všetkými členmi v krajine“:

Na problém poklesu duchovných povolaní nemožno odpovedať znižovaním latky, upozornil ďalej pápež: „Chcel by som vás tiež povzbudiť, čo sa týka nových uchádzačov o kňazské povolanie alebo zasvätený život. Čeliac poklesu povolaní, ktorým Cirkev trpí, sa musíme vyhýbať prijímaniu ľudí, ktorých si Pán nepovolal. Je potrebné starostlivo skúmať povolanie mladých a overovať ich autentickosť. Inak by na to Cirkev v budúcnosti doplatila.“

Okrem témy povolaní sa Svätý Otec dotkol aj otázky diaspóry chaldejských veriacich a vzťahov s majoritnou cirkvou latinského obradu:

„Je potrebné urobiť všetko preto, aby sa realizovali predsavzatia Druhého vatikánskeho koncilu: uľahčením pastoračnej starostlivosti na vlastnom území, ako aj tam, kde sa východné komunity usídlili, snažiac sa zároveň o spoločenstvo a bratstvo s komunitami latinského obradu, aby sa tak veriacim vydalo dobré svedectvo a nepokračovali rozdelenia a trenice. Ekumenický a medzináboženský dialóg musia vždy vychádzať z našej katolíckej jednoty“ dodal na záver Svätý Otec František a členom synody Chaldejskej cirkvi pripomenul, že v tejto úlohe im bude vždy pomáhať Kongregácia pre východné cirkvi. -ej-

05/10/2017 15:39