Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Úmysly Svätého Otca

Modlitbový úmysel pápeža Františka: Za pracujúcich i nezamestnaných

Svätý Otec počas stretnutia so svetom práce v podniku ILVA (Janov 27. mája 2017)

03/10/2017 14:49

Vatikán 3. októbra – V októbrovom úmysle Apoštolátu modlitby Svätý Otec František upozorňuje na práva ľudí, ktorí pracujú a rovnako i nezamestnaných. Vyzýva všetkých veriacich zapojiť sa do modlitby za svet práce a autentický pokrok človeka a spoločnosti týmito slovami:

„Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv a ich ochrana, a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného dobra.“

Svoju výzvu adresoval pápež František aj formou krátkeho videoposolstva, v ktorom hovorí:

„Musíme vždy pamätať na dôstojnosť a práva pracujúcich, kriticky upozorňovať na situácie ich porušovania a prispievať ku skutočnému rozvoju človeka a spoločnosti.

Modlime sa, bratia a sestry, za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie a ochrana jeho práv a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať prácou k budovaniu spoločného dobra.“

Slovenskí biskupi vybrali na mesiac október tento úmysel Apoštolátu modlitby: „Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.“ -ab-

03/10/2017 14:49