Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Biskupi Európy zasadali v Minsku: „Cirkev miluje Európu a verí v jej budúcnosť“

Plenárne stretnutie rady európskych biskupských konferencií v Minsku - RV

03/10/2017 17:32

Bielorusko/Európa 3. októbra – „Cirkev miluje Európu a verí v jej budúcnosť. Európa nie je len územie, ale je to duchovná úloha. [...] Úlohou našej rady je [...] znovu nájsť cesty, aby hlas Pána Ježiša znovu zaznel v srdci ‚európskeho človeka‘, v kultúre a spoločnosti. Napriek tlaku, ktorý nás chce izolovať, veríme v jednotu duchovných a etických ideálov, ktoré sú od vekov dušou a údelom Európy. [...] Cirkev pevne verí v mladých, má k nim úctu a dôveru.“ To je aspoň niekoľko myšlienok zo záverečného vyhlásenia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE), ktoré prijala na záver svojho plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo od 27. septembra do 1. októbra v Minsku.

Biskupi sa venovali dvom dôležitým témam, a to pripravovanej biskupskej synode o mladých a aktuálnej situácii v Európe. Slovensko zastupoval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Počas stretnutia bola schválená nová štruktúra komisií CCEE. V záujme lepšej odpovede na aktuálne potreby pastorácie v Európe boli vytvorené nasledujúce komisie: Mladí, Evanjelizácia a kultúra, Rodina a život, Sociálna pastorácia. Prítomní vyjadrili vďačnosť a úctu vedúcim predchádzajúcich komisií za ich päťročnú prácu.

Najbližšie stretnutie Rady európskych biskupských konferencií sa bude konať v dňoch 13. až 16. septembra 2018 v poľskej Poznani na pozvanie miestneho arcibiskupa Mons. Stanislava Gądeckého, predsedu Konferencie biskupov Poľska a podpredsedu CCEE. Poľsko si v tom čase pripomenie 1050. výročie príchodu prvého biskupa na územie krajiny a storočnicu poľskej nezávislosti. -ab-

03/10/2017 17:32