Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František: Darcovstvo buduje civilizáciu lásky a pomáha vnútorne rásť

Pápež František pozdravuje účastníkov stretnutia Talianskeho inštitútu darcovstva

02/10/2017 15:37

Vatikán 2. októbra – Svätý Otec dnes doobeda prijal na osobitnej audiencii v Klementínskej sále 150 účastníkov stretnutia Talianskeho inštitútu darcovstva. Táto nezisková inštitúcia vznikla pred trinástimi rokmi s cieľom potvrdzovať, že činnosť neziskových organizácii je v súlade s medzinárodnými normami a spĺňa kritéria transparentnosti, dôveryhodnosti a čestnosti.

V Taliansku sa 4. októbra slávi tzv. „Deň darcovstva“. Svätý Otec poznamenal, že v tomto prípade „nejde o nejaký abstraktný pojem v zmysle nejakého všeobecného ‚darčeku‘ – mnohé dary totiž môžu byť dávané zo ‚zištných dôvodov‘, nie zadarmo –, ale tento dar, ktorý sa slávi v Taliansku 4. októbra je postoj a čin, ktorý má svoje korene v posolstve Evanjelia.“

Vo svojom príhovore sa pápež František zameral na zmysel a veľkosť daru. Ako zdôraznil hneď na úvod, „najväčším darom, ktorý Boh dal každému z nás je život. A život je súčasťou iného originálneho božieho daru, ktorým je stvorenstvo.“ Práve vedomie tejto skutočnosti nás upozorňuje na zodpovednosť, ktorú máme voči budúcim generáciám v starostlivosti o všetko stvorenstvo, vysvetlil Svätý Otec.

Práve vďaka uvedomeniu si obdarovania nás samých sa môžeme stať darom pre iných, pokračoval Svätý Otec: „V tej miere, v akej sa otvoríme a tento dar prijmeme, môžeme sa stať my sami darom lásky pre bratov. Pripomenul nám to Ježiš pri Poslednej večeri, keď zanechal svojim učeníkom «nové prikázanie»: prikázanie lásky.“

Zdôraznil, že tu „nejde o hocakú lásku, ale o samotnú Ježišovu lásku, ktorý dal svoj život za nás. Lásku, ktorá sa prejavuje v službe druhým.“

Pápež František napokon pripomenul, že dávanie daru má aj výchovnú funkciu a pomáha v ľudskom a duchovnom raste človeka a napomáha k otváraniu srdca a mysle, čím sa „buduje civilizácia lásky“. -ab-

02/10/2017 15:37