Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília Svätého Otca: Úloha archanjelov na našej ceste ku spáse

Svätý Otec počas slávenia svätej omše v Dome sv. Marty

29/09/2017 15:23

Vatikán 29. septembra – My a anjeli máme rovnaké povolanie: „spolupracujeme na Božom pláne spásy“.  Túto myšlienku inšpirovanú liturgickou Modlitbou dňa rozvinul pápež František vo svojej dnešnej rannej homílii v Dome sv. Marty pri príležitosti sviatku troch archanjelov Michala, Rafaela a Gabriela:

„Sme – tak povediac – ‚bratia’ v povolaní. A oni stoja pred Pánom, aby mu slúžili, oslavovali ho a tiež kontemplovali slávu Pánovej tváre. Anjeli sú veľkí kontemplátori. Oni kontemplujú Pána, slúžia a kontemplujú. Ale tiež ich Pán posiela, aby nás sprevádzali na cestách života.“

A zvlášť Michal, Gabriel a Rafael, vysvetľuje Svätý Otec, majú „dôležitú úlohu pri našej púti smerom k spáse“. „Veľký Michal je ten, ktorý bojuje s diablom“, „veľkým drakom“, „starým hadom“, ktorý „strpčuje náš život“, zvádza „všetkých obyvateľov zeme“, tak ako zvábil našu matku Evu presvedčivými argumentmi. A po tom ako sme padli, nás obviňuje pred Bohom.

„‚Len si zajedz z toho ovocia! Dobre ti to urobí, budeš poznať mnohé veci...’ A začína, ako had,  zvádzať... A potom, keď sme už padli, nás obviňuje pred Bohom: ‚Je to hriešnik, je môj!’ Tento je môj: to sú presne slová diabla. Premôže nás zvádzaním a potom nás obviňuje pred Bohom: ‚Je môj . Tohto si zoberiem so sebou.’ A Michal ide proti nemu do boja. Pán ho poslal bojovať. Pre nás, ktorí sme na tejto našej životnej ceste smerom k Nebu, je Michal pomocou v boji, aby sme sa nenechali zviesť.“

Zatiaľ čo Michal pracuje na obranu „Cirkvi“ a „každého jedného z nás“, odlišnú úlohu má archanjel Gabriel, ktorý „prináša dobré správy, priniesol správu Márii, Zachariášovi, Jozefovi“ - vysvetlil pápež František s uistením: Aj Gabriel je s nami a pomáha nám na ceste, keď „zabudneme“ na Božie evanjelium, že „Ježiš prišiel k nám“ aby nás zachránil.

Tretí archanjel, ktorého dnes slávime je Rafael, ten, ktorý „kráča s nami“ a ktorý nám pomáha na tejto ceste, pokračoval pápež František. Musíme ho prosiť, aby nás ochránil pred „zvádzaniami k chybnému kroku“.

Na záver pápež František pozval utiekať sa v modlitbe k našim spoločníkom, ktorí sú v službe Bohu a pomáhajú nám:

„Michal, pomôž nám v boji; každý z nás vie, aký boj máme dnes vo svojom živote. Každý z nás pozná ten hlavný boj, ten, pri ktorom riskujeme spásu. Pomáhaj nám, Gabriel, prinášaj nám správy, prinášaj nám Dobrú zvesť spásy, že Ježiš je s nami, že on nás spasil; a daruj nám nádej. Rafael, zober nás za ruku a pomôž nám na ceste, aby sme si nezmýlili smer, aby sme nezostali stáť. Vždy na ceste, ale s tvojou pomocou.“ -ab-

29/09/2017 15:23