Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Mať s Pánom dôverný, rodinný vzťah

Pápež František káže počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne

26/09/2017 12:55

Vatikán 26. septembra – „Tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ To je koncept Ježišovej rodiny; rodiny, ktorá je „širšia než tá, v ktorej prichádzame na svet,“ vysvetlil v dnešnej homílii počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne pápež František.

Svätý Otec sa vo svojej úvahe nechal inšpirovať dnešným evanjeliovým úryvkom z Lukáša, v ktorom samotný Ježiš nazýva svojou „matkou“, „bratmi“ a „rodinou“ tých, čo ho obklopujú a počúvajú jeho slovo (Lk 8,19-21).

Práve toto, pokračoval vo svojej homílii pápež, nám pomáha „uvažovať nad konceptom dôverného vzťahu s Bohom a s Ježišom“, čo predstavuje niečo viac než len byť „učeníkmi“ alebo „priateľmi“. Nejde teda o „formálny“ postoj, vysvetlil ďalej Svätý Otec, ani o postoj „zdvorilý“ či „diplomatický“. Čo teda „znamená toto slovo, ktoré duchovní otcovia Cirkvi toľko používali a učili nás?“:

„Predovšetkým to znamená vstúpiť do Ježišovho domu; vstúpiť do tej atmosféry, zažiť tú atmosféru, ktorá je v Ježišovom dome. Žiť tam, kontemplovať, byť tam slobodní. Lebo synovia sú slobodní; tí, čo prebývajú v dome Pánovom sú slobodní ľudia; tí, čo s ním majú dôverný vzťah, sú slobodní. Ostatní, použijúc slovo zo Svätého písma, sú – povedzme to tak – ,synmi otrokyne’; sú kresťanmi, avšak netrúfajú sa priblížiť, neodvažujú sa mať tento dôverný vzťah s Pánom. Vždy tam je odstup, ktorý ich oddeľuje od Pána.“       

Avšak dôvernosť s Ježišom, dodal Svätý Otec František, ako nás učia veľkí svätci, znamená tiež „byť s ním, hľadieť na neho, počúvať jeho slovo a snažiť sa ho uskutočňovať, hovoriť s ním“. A to slovo je modlitba, podčiarkol pápež:

„Je to tá modlitba, ktorú sa modlíme i popri kráčaní po ulici: ,Pane, čo na to povieš?’ Toto je dôvernosť, nie je tak? Vždy. Svätci ju mali. Sv. Terézia [Avilská] – to je krásne, ako hovorievala, že nachádzala Pána všade – mala dôverný vzťah s Pánom všade, aj medzi hrncami v kuchyni, bolo to tak. Dôvernosť s Pánom.“   

Dôvernosť, dodal Svätý Otec, znamená „zostať“ v Ježišovej prítomnosti, ako nám on sám odporúča pri Poslednej večeri alebo ako nám pripomína začiatok Evanjelia podľa Jána: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A Ondrej a Ján nasledovali Ježiša“ a ako je ďalej napísané: „Zostali v ten deň u neho“ (Jn 1,39).

A práve tento postoj, zakončil svoju dnešnú homíliu pápež František, je postojom dôvernosti, ktorý je opakom postoja v úvodzovkách „dobrého“ kresťana, ktorý si však od Ježiša drží odstup: „Ty tam a ja tu“. Svätý Otec sa k veriacim, medzi ktorými boli členovia Konferencie biskupov Ekvádoru absolvujúci v týchto dňoch návštevu ad limina apostolorum, obrátil na záver s touto výzvou:  

„Urobme krok v tomto postoji dôvernosti s Pánom. Ako ten kresťan, ktorý so svojimi problémami, keď cestuje v autobuse, v metre, vnútorne hovorí s Pánom alebo aspoň vie, že Pán na neho hľadí, je mu nablízku. Toto je dôverný vzťah, je to blízkosť, je to cítiť sa súčasťou Ježišovej rodiny. Prosme o túto milosť pre všetkých nás, aby sme pochopili, čo znamená dôvernosť s Pánom. Kiež nám Pán túto milosť udelí.“ -ej-   

26/09/2017 12:55