Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília pápeža Františka: Pánova útecha prináša pokoj

Pápež František slúži omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne

25/09/2017 12:46

Vatikán 25. septembra – Svätý Otec František, ktorý dnes ráno slávil omšu v Dome sv. Marty, vyzval veriacich, aby očakávali Pánovu útechu, rozpoznali ju a zachovali si ju. Dnešné prvé čítanie z Knihy Ezdrášovej hovorí o oslobodení izraelského národa z exilu (Ezd 1,1-6). „Pán navštívil svoj ľud a vrátil ho späť do Jeruzalema,“ vysvetlil Svätý Otec. Slovo „navštívenie“ je podľa pápežových slov v dejinách spásy „významné“, lebo „každé oslobodenie, každý úkon vykúpenia Bohom, je navštívením“.

„Keď nás Pán navštevuje, dáva nám radosť, to znamená, že nás privádza do stavu útechy. Tá žatva v radosti... Áno, siali v slzách, teraz nás však Pán utešuje a dáva nám túto duchovnú útechu. A k úteche dochádza nielen v tom čase, je to stav v duchovnom živote každého kresťana. Celá Biblia nás o tom učí.“ 

Svätý Otec František ďalej veriacich vyzval, aby teda „očakávali“ ten moment, keď Boh „každého z nás“ navštívi. V živote poznáme „slabšie chvíľky“ a „chvíle silnejšie“, avšak Pán nám vždy „dá pocítiť svoju prítomnosť,“ vysvetlil pápež, a to duchovnou útechou naplňujúc nás radosťou.   

Ten okamih treba podľa pápežových slov očakávať s „tou najpokornejšou zo všetkých“ cností a tou je nádej, ktorá „je vždy malá“, avšak „mnohokrát je silná ako žeravé uhlíky pod popolom“. Takto kresťan prežíva „pnutie“ pri očakávaní stretnutia s Bohom, ktoré je zdrojom útechy. Ak kresťan nie je v tomto pnutí voči stretnutiu s Pánom, dodal Svätý Otec, je kresťanom „uzavretým“, akoby „odloženým na sklade života“, bez toho, aby vedel „čo má robiť“.

Svätý Otec preto prítomných v kaplnke sv. Marty vo Vatikáne pozval „rozpoznať“ útechu, „lebo sú mnohí falošní proroci, ktorí sa javia, že nás utešujú, a pritom nás podvádzajú“. Nie je to „radosť, ktorá sa dá kúpiť,“ dodal pápež a pokračoval:

„Pánova útecha sa dotýka vnútra a hýbe tebou; pomáha ti rásť v láske, vo viere, v nádeji a tiež ťa privádza k plaču nad vlastnými hriechmi. A tiež [k tomu], že keď hľadíme na Ježiša a na jeho umučenie, plačeme s ním. Rovnako tvojho ducha pozdvihuje k veciam neba, k Božím veciam a tiež utišuje dušu v Pánovom pokoji. Toto je pravá útecha. Nie je to zábava – i keď zábava nie je zlá vec, ak je dobrá; sme ľudia, musíme ju mať – avšak útecha ťa privádza priamo do Božej prítomnosti, k uznaniu: toto je Pán.“

Pápež František na záver svojej dnešnej homílie pripomenul veriacim, aby nezabudli v modlitbe ďakovať Pánovi, ktorý „prechádza“, aby nás navštívil, aby nám pomohol „kráčať vpred, dúfať, niesť kríž“. Veriacich tiež vyzval uchovávať si prijatú útechu:

„Je to pravda, útecha je silná a ťažko si ju uchovať v takej sile. Je to okamih, avšak zanecháva za sebou stopy. Tieto stopy si treba uchovať, uchrániť v pamäti. Uchovať si ich tak, ako si [izraelský] národ uchovával toto oslobodenie: ‚Vrátili sme sa do Jeruzalema, lebo on nás oslobodil.‘ Očakávať útechu, rozpoznať ju a zachovať si ju. A keď tento silný okamžik pominie, čo ostane? Pokoj. A pokoj je poslednou úrovňou útechy.“ -ej-              

25/09/2017 12:46