Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília na sviatok sv. Matúša: Vstupná brána ku stretnutiu sa s Ježišom

Svätý Otec František počas svätej omše v Dome sv. Marty

21/09/2017 15:17

Vatikán 21. septembra – „Vstupnou bránou ku stretnutiu sa s Ježišom je uznať, že sme hriešnikmi.“ Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty povedal tieto slová pápež František. V homílii pripomenul cestu obrátenia sv. Matúša, ktorého sviatok dnes Cirkev slávi. Využil aj predstavivosť veriacich, keď pripomenul svoju obľúbenú scénu od známeho talianskeho maliara Caravaggia.

Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že v dnešnom evanjeliovom úryvku (Mt 9,9-13), v ktorom sám Matúš opisuje udalosť svojho povolania môžeme rozpoznať tri úseky: stretnutie, oslava a pohoršenie. Ježiš uzdravil ochrnutého a stretáva Matúša, sediaceho na mýtnici. Nútil Izraelitov platiť dane, aby ich potom odovzdal Rimanom, a preto ním opovrhovali, pokladali ho za zradcu národa.

Ježiš na neho pozrel a povedal: „Nasleduj ma!“ A on vstal a nasledoval ho, ako sa píše v dnešnom evanjeliu. Na jednej strane ide o pohľad sv. Matúša, skleslý pohľad: pozeral „zboku“, „jedným okom na Boha“, „druhým na peniaze“, „zaujatý peniazmi, ako ho namaľoval Caravaggio“, má neprívetivý pohľad. Na druhej strane, „Ježišov milosrdný pohľad, ktorý – pokračoval pápež – na neho pozeral s veľkou láskou“. Odpor toho muža, ktorý chcel peniaze, “opadne“: vstane a nasleduje ho. „Je to boj medzi milosrdenstvom a hriechom“, zhrnul Svätý Otec.

Ježišova láska mohla vstúpiť do srdca tohto muža, pretože „vedel, že je hriešnik“, vedel že, „nikto mu nechce dobre“ a tiež, že ním opovrhujú. A práve „toto poznanie hriešnosti otvorilo dvere Ježišovmu milosrdenstvu“. Teda „zanechá všetko a ide“. Toto je stretnutie medzi hriešnikom a Ježišom. Pápež František ďalej vysvetľuje:

„To je prvá podmienka záchrany: cítiť sa v nebezpečenstve. Prvá podmienka uzdravenia: cítiť sa chorý. A cítiť sa hriešnikom je prvá podmienka pre prijatie tohto milosrdného pohľadu. Len pomyslime na Ježišov pohľad, taký pekný, taký dobrý, taký milosrdný. A aj my, keď sa modlíme, cítime tento pohľad na sebe, je to pohľad lásky, pohľad milosrdenstva, pohľad ktorý nás zachraňuje. Nebojte sa“.

Tak ako Zachej, aj Matúš sa cíti šťastný a vzápätí pozýva Ježiša domov na hostinu. Druhou etapou je práve „oslava“. Matúš pozval priateľov, tých, čo boli „z tej istej partie“, hriešnikov a mýtnikov. Určite sa pri stole pýtali Pána a on odpovedal. Toto – poznamenal Svätý Otec – pripomína Ježišove slová v 15. kapitole Lukášovho evanjelia: „Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ Ide o oslavu stretnutia s Otcom, oslavu milosrdenstva.“ Ježiš vskutku „plytvá milosrdenstvom“, a to pre všetkých, zdôraznil pápež František.

A potom tretí moment: je ním „pohoršenie“. Farizeji vidiac, že mýtnici a hriešnici sú za jedným stolom s Ježišom, hovoria jeho učeníkom: ‚Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?‘ „Pohoršovanie sa vždy začína týmito slovami: ‚Ale ako to?’“, pripomenul Svätý Otec. „Keď počujete tieto slová, smrdí to... a za tým prichádza pohoršenie“. Ako ďalej vysvetlil, išlo tu v podstate o „nečistotu spočívajúcu v nedodržiavaní zákona“. Poznali veľmi dobre „Náuku“, vedeli, ako sa kráča „cestou Božieho kráľovstva“, vedeli „najlepšie zo všetkých, ako sa má konať“, ale „zabudli na prvý príkaz lásky“. A teda „ostali uväznení v zajatí obiet“, azda s myšlienkou: „Nuž, prinesieme Bohu obetu“, urobíme všetko, čo treba konať, „tak sa spasíme“. V skratke, verili že spása prichádza od nich samých, cítili sa byť istí. „Nie! Zachraňuje nás Boh, zachraňuje nás Ježiš Kristus“, zdôraznil pápež.

„To ‚Ale ako to?’, ktoré sme toľkokrát počuli medzi veriacimi katolíkmi pri pohľade na  skutky milosrdenstva: Ako to? - A Ježiš hovorí jasne, veľmi jasne: ‚Choďte a naučte sa’. Poslal ich učiť sa:  ‚Choďte a učte sa, čo to znamená «milosrdenstvo chcem, a nie obety», pretože som neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov’. Ak chceš byť povolaný Ježišom, uznaj, že si hriešnik“.

Svätý Otec v homílii vyslovil povzbudenie k tomu, aby sme vedeli uznať, že sme hriešnikmi, a to nie abstraktne, ale s „konkrétnymi hriechmi“. „Všetci ich máme“, dodal pápež František s výzvou: „Nechajme nech sa Ježiš na nás pozrie tým milosrdným pohľadom plným lásky.“ Svätý Otec sa ešte pristavil pri otázke pohoršení a zdôraznil, že sú mnohé:

„Sú mnohé, mnohé ... A stále, aj v súčasnej Cirkvi. Hovoria: ‚Nie, nemôže sa, je všetko jasné, to je všetko, nie, nie... Títo sú hriešnici, musíme ich vylúčiť’. Aj mnohí svätí boli prenasledovaní alebo upodozrievaní. Spomeňme si na sv. Janu z Arku, upálenú, pretože si mysleli, že je azda bosorka, a bola odsúdená. Jedna svätica! Pomyslite na sv. Teréziu (z Avily) upodozrievanú z herézy, pomyslite na blahoslaveného Rosminiho. ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obety’. A vstupnou bránou ku stretnutiu sa s Ježišom je uznať, akí sme, v pravde. Hriešnici. A on príde a  stretneme sa. Je také krásne stretnúť sa s Ježišom!“  -ab-

21/09/2017 15:17