Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Pápež František pozdravil 12. púť vojenského ordinariátu zo Slovenska

Zástupcovia vojenského ordinariátu pod vedením Mons. Františka Rábeka odovzdávajú Svätému Otcovi obraz Sedembolestnej - Patrónky Slovenska

20/09/2017 11:54

Vatikán 20. septembra – Na Námestí sv. Petra dnes počas generálnej audiencie Svätého Otca Františka viali viaceré slovenské zástavy. Takmer 200 účastníkov 12. národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky prišlo na stretnutie so Svätým Otcom pod vedením svojho ordinára Mons. Františka Rábeka a v sprievode slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici Petra Sopka a pracovníkov slovenských zastupiteľstiev v Ríme.

Pápež František, ktorý v katechéze pokračoval vo svojom cykle o kresťanskej nádeji, sa pred záverom audiencie prihovoril aj slovenským pútnikom. Povzbudil ich k odvážnemu vydávaniu svedectva viery v prostredí, kde žijú a udelil požehnanie aj ich rodinám. Prihovoril sa im týmito slovami:

„Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov Dvanástej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedených vojenským ordinárom  biskupom Mons. Františkom Rábekom. Drahí bratia a sestry, prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Krista v špecifickom prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehnám vás, vašu službu i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“

Slová Svätého Otca pretlmočil pracovník vatikánskeho Štátneho sekretariátu Mons. Jozef Krištof. V osobitnom prednom sektore dostali miesto členovia Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky v sýtomodrých  historických uniformách, ako aj zástupcovia Ordinariátu, ktorí odovzdali Svätému Otcovi symbolický dar, obraz Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska od akademickej maliarky Ľudmily Lakomej - Krausovej.

Členovia ordinariátu spolu s rodinnými príslušníkmi pri každoročnej púti do Ríma navštevujú najmä posvätné miesta spojené s pamiatkou apoštolov sv. Petra a Pavla, slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, patróna ordinariátu sv. Šebastiána, ako aj svätého pápeža Jána Pavla II. Tohtoročná púť sa koná v dňoch 17. - 23. septembra a je spojená s návštevou Assisi a so zastávkou v Klagenfurte a svätou omšou v tamojších kasárňach. -jb-

20/09/2017 11:54