Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Bielorusko bude po prvý raz hostiť Radu európskych biskupských konferencií

Minský arcibiskup Mons. Tadeusz Kondrusiewicz

20/09/2017 14:34

Bielorusko 20. septembra – Na pozvanie minského arcibiskupa Mons. Tadeusza Kondrusiewicza sa v bieloruskom hlavnom meste zídu členovia Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) na svojom plenárnom zasadnutí v dňoch 27. septembra až 1. októbra. Je to po prvý krát čo bude Rada zasadať na pôde Bieloruska. Slovensko bude reprezentovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Predsedovia biskupských konferencií 45 krajín Európy sa budú venovať dvom hlavným témam. Prvou sú mladí, ich priania, potreby, obavy, očakávania, vzťahy a výzvy, ktoré súčasný svet v neustálej zmene kladie pred Cirkev. Druhou, nie menej dôležitou, je téma Európy a osobitne prínos a poslanie Cirkvi pri budovaní spoločného európskeho domu.

Súčasťou programu je účasť na oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o Minsku v Nestorovej kronike a 500. výročia tlače prvej knihy v bieloruskom jazyku, ktorou bola Biblia. -ab-

20/09/2017 14:34