Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Pápež František píše japonským biskupom: Misijný zápal napriek ťažkostiam

Blahorečenie Justusa Takayamu Ukona v Osake (Japonsko, 7. februára 2017) - AFP

19/09/2017 16:38

Vatikán/Japonsko 19. septembra – Pápež František zaslal japonským biskupom list, ktorý im osobne odovzdal prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kard. Fernando Filoni počas svojej prebiehajúcej pastoračnej návštevy v Japonsku.  

Svätý Otec na úvod vyzdvihol svedectvo mnohých japonských mučeníkov, ktorí položili svoj život za Krista, ako napríklad sv. Pavol Miki a jeho spoločníci, bl. Justus Takayama Ukon a mnohí ďalší, ktorí od 17-teho až do polovice 19-teho storočia žili ako tajná, podzemná Cirkev. Nedávno si veriaci pripomenuli 150 rokov od ich objavenia.    

„Túžim s vami uvažovať zvlášť o misionárskom úsilí Cirkvi v Japonsku,“ píše v liste pápež František a pokračuje: «Ak sa Cirkev zrodila ako katolícka (teda univerzálna), znamená to, že sa narodila ,v pohybe von’, že sa narodila ako misionárska» (Katechéza pápeža Františka počas generálnej audiencie, 17. septembra 2014).

Vskutku, «láska Krista nás ženie» (2 Kor 5,14), aby sme položili život za Evanjelium. Takýto dynamizmus zomiera, ak stratíme misionársky zápal. Práve preto «sa život posilňuje darovaním a oslabuje izoláciou a pohodlnosťou. Naozaj najviac dokážu využiť možnosti života tí, ktorí opustia istý breh a nechajú sa nadchnúť pre poslanie sprostredkovať život druhým» (Apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 10).

Svätý Otec tiež predstavil japonským biskupom ich úlohu v Cirkvi, a tou je Ježišova výzva «Vy ste soľou zeme;... vy ste svetlom sveta» (Mt 5,13-14). Tieto slová sú tiež výzvou byť verní a autentickí a pokračovať v evanjelizácii, a to aj napriek nedostatku kňazov, rehoľníkov a limitovanej účasti laických veriacich.

„Drahí bratia,“ pokračuje v liste Svätý Otec František, „výzvy, ktoré nám dnešná doba predkladá, nás nemôžu donútiť rezignovať ani viesť k irénickému (falošne zmierlivému) a paralyzujúcemu dialógu, i keď niektoré problematiky vzbudzujú nemalé obavy. Mám na mysli napríklad vysokú mieru rozvodov, samovrážd aj medzi mladými; myslím na ľudí, ktorí si volia žiť úplne odtrhnutí od spoločenského života (tzv. hikikomori), na náboženský a duchovný formalizmus, morálny relativizmus, náboženskú ľahostajnosť, posadnutosť prácou a ziskom.

Je tiež pravda, že spoločnosť, ktorá sa ekonomicky rozvíja, vytvára medzi vami chudobných, marginalizovaných, vylúčených zo spoločnosti. Nemyslím len na tých, čo sú takí materiálne, ale tiež na tých, čo sú takí duchovne a morálne. V tomto tak špecifickom kontexte naliehavo vzniká potreba, aby si Cirkev v Japonsku neprestajne obnovovala svoje rozhodnutie sa pre Ježišovu misiu a bola soľou a svetlom. Úprimná evanjelizačná sila vašej Cirkvi, ktorá pochádza tiež z toho, že bola Cirkvou mučeníkov a vyznávačov viery, je veľkým dobrom, o ktoré sa treba starať a rozvíjať ho,“ dodal v liste pre japonských biskupov pápež František. 

Svätý Otec predstaviteľov Cirkvi v Japonsku na záver vyzval, aby si dali záležať na „pevnej a integrálnej formácii kňazov a zasvätených osôb“, čo sa dnes javí ako „naliehavá úloha“. Zároveň ich povzbudil, aby podporovali „cirkevné hnutia schválené Svätou stolicou“, ktoré môžu byť „nápomocné v pastoračnej službe“. -ej-

19/09/2017 16:38