Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätý Otec zaslal telegram do Číny na konferenciu o dezertifikácii

Dezertifikáciu zapríčiňuje podľa OSN v prvom rade činnosť človeka a klimatické zmeny. - EPA

14/09/2017 14:50

Vatikán/Čína 14. septembra – Štátny sekretár Svätej stolice kard. Pietro Parolin zaslal v pápežovom mene telegram účastníkom Medzinárodnej konferencie o dezertifikácii, čiže rozširovaní púští, ktorá sa v týchto dňoch koná pod patronátom Číny v meste Ordos, ležiacom na južnej hranici púšte Gobi.

Svätý Otec sa podľa kardinálových slov teší z úsilia účastníkov konferencie, ktorí chcú prebudiť záujem a záväzok zo strany mladých ľudí pri „premieňaní púští na záhrady“ (porov. Ž 35,6), a verí, že „sa budú môcť vyjadriť pri volaní po dôslednejšom praktickom napĺňaní rezolúcií medzinárodného spoločenstva v tomto ohľade“.

Pápež František zároveň poukazuje na nebezpečenstvo „vnútornej dezertifikácie“, ktorá má korene „v našom zlyhaní milovať Boha a blížneho a v zanechaní našej úlohy ako strážcov všetkého, čo nám Stvoriteľ zveril“.

„Jeho Svätosť vyjadruje nádej, že konferencia bude vedená integrálnym prístupom, ktorý spája dezertifikáciu so širšími etickými problémami, akými sú chudoba, zaostávajúci vývoj a medzigeneračná spravodlivosť, ktoré určujú celkové duchovné a morálne zdravie našej globálnej komunity,“ píše v pápežovom mene na záver telegramu kard. Parolin. -ej-

14/09/2017 14:50