Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Dokumenty

Vyšlo Motu proprio Magnum Principium o prekladoch liturgických kníh

Ilustračná snímka - OSS_ROM

10/09/2017 21:33

Vatikán 10. septembra – Svätý Otec František vydal apoštolský list Motu proprio Magnum Principium, ktorým sa upresňujú kompetencie a zodpovednosti jednotlivých biskupských konferencií a samotnej Svätej stolice pri príprave a schvaľovaní nových prekladov liturgických kníh.

Od 1. októbra 2017 tak vstúpi do platnosti úprava paragrafov 2 a 3 kánonu 838 Kódexu kánonického práva, v ktorých sa hovorí o používaní národných jazykov v posvätnej liturgii. Cieľom nariadenia je vyriešiť vzniknuté ťažkosti týkajúce sa nových prekladov liturgických kníh medzi Konferenciami biskupov a dikastériom Svätej stolice zodpovedným za posvätnú liturgiu, ktorým je Kongregácia pre Boží kult a vysluhovanie sviatostí.

„Každý preklad liturgických textov musí byť v zhode s pravým učením“, pripomína sa v apoštolskom liste. Spolu s odvolávkou na II. vatikánsky koncil, ktorý zaviedol  slávenie svätej omše v reči ľudu sa zdôrazňuje dôležitosť vernosti prekladov originálnym textom: „Je potrebné verne komunikovať danému ľudu pomocou jeho vlastného jazyka to, čo chcela Cirkev komunikovať iným pomocou latinského jazyka.“

Motu proprio Magnum Principium podpísal Svätý Otec dňa 3. septembra a včera ho  oficiálne zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice. -jb-

10/09/2017 21:33