Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež vyzval CELAM posilniť úlohu mladých, žien a laikov v Cirkvi

Pápež František na stretnutí s členmi výkonného výboru Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) na apoštolskej nunciatúre v Bogote (Kolumbia, 7. septembra 2017) - EPA

08/09/2017 09:16

Kolumbia 8. septembra – Štyri roky po stretnutí v brazílskom Riu de Janeiro sa Svätý Otec František opäť stretol s členmi výkonného výboru Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM). Šesťdesiatdva kardinálov a biskupov si prišlo včera vypočuť rozsiahly a na myšlienky bohatý príhovor Svätého Otca na apoštolskú nunciatúru v Bogote.  

Petrov nástupca na úvod prejavu ocenil úsilie, ktoré členovia rady vynakladajú, aby organizáciu premenili na „dom v službe spoločenstva a misii Cirkvi v Latinskej Amerike“. Svätý Otec tiež pripomenul pastoračný odkaz Aparecidy, ktorý je podľa jeho slov „pokladom doposiaľ neobjaveným naplno“.

„Obnovené uvedomenie si, že na počiatku všetkého je vždy stretnutie so živým Kristom,“ povedal pápež František, „si vyžaduje, aby učeníci pestovali dôvernosť s ním; lebo inak sa Pánova tvár zatieni, misia stratí silu, obrátenie ustúpi“. Svätý Otec vyzval prítomných, aby spoločne pomáhali Cirkvi stať sa sviatosťou jednoty a nádeje

„Ide o to, aby ste každý deň pracovali v teréne; tam, kde žije Boží ľud, ktorý vám bol zverený. Nie je pre nás prípustné, aby sme sa nechali paralyzovať klimatizáciou kancelárií, štatistikami a abstraktnými stratégiami. Je nevyhnutné obrátiť sa na človeka v jeho konkrétnej situácii... Misia sa realizuje zblízka.“   

Svätý Otec František tiež členov Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky povzbudil, že misiu na „kontinente nádeje a budúcnosti“, kde žije takmer polovica katolíkov celého sveta (44%), je možné dosiahnuť jedine posilnením úlohy mladých, žien a laikov. „Ak chceme slúžiť ako CELAM našej Latinskej Amerike, musíme to robiť s vášňou,“ dodal pápež.

Na záver svojho príhovoru Petrov nástupca zveril prítomných kardinálov a biskupov ako aj miestne cirkvi, ktoré zastupujú, a všetkých veriacich Latinskej Ameriky a Karibiku pod ochranu Panny Márie, nazývanej na tomto kontinente tiež menami Guadalupská a z Aparecidy. -ej-

08/09/2017 09:16