Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kondolenčný list pápeža Františka k úmrtiu kardinála Carla Caffarru

Emeritný bolonský arcibiskup kard. Carlo Caffarra (1938-2017) - ANSA

07/09/2017 19:03

Vatikán 7. septembra – Pápež František zaslal kondolenčný list arcibiskupovi Bologne v súvislosti s úmrtím kardinála Carla Caffarru, emeritného bolonského arcibiskupa. „S láskou myslím na tohto drahého brata v biskupskej službe, ktorý s radosťou slúžil Evanjeliu a intenzívne miloval Cirkev,“ napísal Svätý Otec.

Petrov nástupca v telegrame vyzdvihol „pastoračnú nezištnosť“, s akou kardinál pracoval ako zakladateľ a docent Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdia manželstva a rodiny. Pripomenul jeho „pastoračný zápal“, s akým riadil arcidiecézu Ferrara-Comacchio a napokon to, ako „bedlivo a múdro viedol“ arcidiecézu Bologne.  

Svätý Otec sa modlí, aby „Pán prostredníctvom príhovoru Blahoslavenej Panny Márie a sv. Petroniusa prijal tohto svojho verného služobníka a významného pastiera do nebeského Jeruzalema“. Kondolenčný list zakončil apoštolským požehnaním. -ej-

07/09/2017 19:03