Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätý Otec do kláštora v talianskom Bose: Robme odvážne kroky k plnej jednote

Zakladateľ komunity v Bose brat Enzo Bianchi na stretnutí so Svätým Otcom Františkom (Vatikán, 28. januára 2017) - RV

06/09/2017 14:17

Vatikán 6. septembra – Pápež František sa duchovne spojil s účastníkmi ekumenického stretnutia, ktoré od dnes do soboty (6. – 9. septembra 2017) hostí na severe Talianska kláštor v Bose. Hlavnou tému je „Dar pohostinnosti“. V liste, ktorý Svätý Otec adresoval priorovi a zakladateľovi kláštora Enzovi Bianchimu, zaslal tiež „vrúcne objatie pokoja“ ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi a patriarchovi Alexandrie Teodorovi.  

Podľa pápežových slov je tohtoročná téma príťažlivá a aktuálna. „Pohostinnosť je dar,“ píše Svätý Otec František, „dar, ktorý sme predovšetkým prijali: sme hosťami sveta, ktorý bol pre nás stvorený a chránený, ale aj tu iba prechádzame, sme cudzincami na zemi, lebo sme hosťami vyslanými a očakávanými v nebi, kde je naša vlasť (poror. Flp 3,20)“.

Medzičasom sme ako „putujúci učeníci pozvaní upriamiť zrak na to, čo nezapadá, na lásku, ktorá nikdy nezanikne (porov. 1 Kor 13,8),“ citoval Svätý Otec Prvý list Korinťanom a dodal: sme pozvaní „prijať jedni druhých ako dary od Pána, vzájomne si napomáhať v starostlivosti a v láske, a «mať súcit, zúčastňovať sa na bolesti tých, ktorí trpia, považovať za vlastnú pohromu nešťastia druhých» (N. CABASILAS, Život Krista VI, 8).    

Na záver svojho listu bratovi Enzovi Bianchimu, priorovi kláštora v Bose, pápež František vyjadril túžbu, aby „toto povolanie bolo oživené pokorným a úprimným načúvaním a reflexiami počas týchto dní, aby stále viac rástli bratské city a dozrievala skutočná ,pohostinnosť srdca’, a preto, zatiaľ čo spoločne putujeme smerom ku kráľovstvu, sme boli poháňaní robiť odvážnejšie a konkrétnejšie kroky k plnému spoločenstvu,“ zakončil vlastnoručne podpísaný list Svätý Otec František. -ej- 

06/09/2017 14:17