Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätá stolica odsúdila obchodovanie s migrantmi na konferencii OSN vo Viedni

Podľa správy o globálnom obchodovaní s ľuďmi z roku 2016 ide o 21 aſ 46 miliónov ľudí. - REUTERS

05/09/2017 15:14

Vatikán/Rakúsko 5. septembra – Jedine koordinovanou činnosťou na medzinárodnej úrovni medzi jednotlivými politickými inštitúciami, ekonomickým a akademickým svetom, verejnosťou a spoločenstvom veriacich je možné brániť sa proti globálnemu fenoménu pašovania migrantov, obchodovania s ľuďmi a moderným formám otroctva.

Tak znela hlavná výzva podsekretára sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj pátra Michaela Czerného SJ, ktorý vystúpil na medzinárodnej konferencii o migrantoch vo Viedni organizovanej OSN. Dôraz sa na pracovných stretnutiach, ktoré sa dnes skončili, kládol najmä na identifikáciu, ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

V súčasnosti ide najmä o migrantov. Podľa vlaňajšej správy o globálnom obchodovaní s ľuďmi tvoria viac než polovicu ženy, 20% sú maloleté dievčatá, 21% sú muži a 8% chlapci. Ich celkový počet sa odhaduje na 21 až 46 miliónov. Ide o formy moderného otroctva, akými sú nútená práca či sexuálnej zneužívanie.

„Napriek veľkým výsledkom dosiahnutým vďaka medzinárodným dohodám,“ vysvetlil páter Czerny, „žiadatelia o azyl a migranti, ktorí riskujú život pri hľadaní bezpečia a nového domova, sú stále zraniteľnejší, predovšetkým voči zločineckým organizáciám,“ ktoré riadia obchodovanie s ľuďmi. Za touto zraniteľnosťou stojí začarovaný kruh chudoby, nezamestnanosti, nedostatok vzdelania či diskriminácia žien a dievčat.

„Otroctvo nesmie byť nevyhnutným aspektom hospodárskej činnosti,“ dodal na záver podsekretár sekcie pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj páter Michael Czerny. Medzi účinnými nástrojmi boja proti obchodovaniu s ľuďmi sú napríklad medzinárodne koordinované vyšetrovania, zdieľanie informácií, právna ochrana migrantov, pomoc a psychologická asistencia obetiam obchodovania s ľuďmi ako aj politiky, ktoré by zabezpečovali ochranu dôstojnosti zúčastnených osôb. -ej-     

05/09/2017 15:14