Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Svätý Otec ďakoval v liste spoluzakladateľovi Cesty za knižný dar

Pápež František so spoluzakladateľom Neokatechumenátnej cesty na stretnutí s členmi komunity v Aule Pavla VI. - REUTERS

04/09/2017 11:40

Vatikán 4. septembra – „Nech Boh pomáha Ceste, aby v každej chvíli zasievala Evanjelium s radosťou a bez výhrad, s vierou a s pokornou poslušnosťou.“ Týmito slovami povzbudil v liste pápež František spoluzakladateľa Neokatechumenátnej cesty Kika Arguella, ktorého dnes prijal na súkromnej audiencii. Vo vlastnoručne podpísanom telegrame Svätý Otec ďakuje za knižný dar a to španielske vydanie denníkov spoluzakladateľky Cesty Carmen Hernandez z obdobia rokov 1979-1981. V blízkej dobe bude kniha k dispozícií aj v taliančine.  

„Teším sa, že tieto stránky odhaľujú svedectvo o veľkej láske k Ježišovi, ktorého svetlo mení utrpenie na obetu, únavu na radosť, život na čas evanjelizovania,“ napísal Petrov nástupca a dodal: „Nech Boh pomáha Ceste, aby v každej chvíli zasievala Evanjelium s radosťou a bez výhrad, s vierou a s pokornou poslušnosťou, robiac tak zo skúšok a z ťažkostí dôvod svojej chvály v Pánovi Ježišovi (porov. 2 Kor 12)“.   

Svätý Otec zakončil list prosbou o modlitby. Pápežov telegram s dátumom 18. augusta zastihol Kika Arguelliho v medzinárodnom komunitnom dome v Porto San Giorgio na východe Talianska. Práve odtiaľ sa dnes viac než štyristo kňazov, seminaristov a mladých z mnohých krajín patriacich k Ceste vydáva na týždennú misiu do rôznych častí stredného Talianska. -ej-   

04/09/2017 11:40