Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Vo veku 92 rokov zomrel emeritný biskup Mons. Štefan Vrablec

Mons. Štefan Vrablec, emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup a titulárny tasbaltský biskup (FOTO: Peter Zimen/TKKBS) - RV

02/09/2017 11:17

Slovensko 2. septembra – Vo veku 92 rokov zomrel v piatok 1. septembra emeritný pomocný biskup bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a titulárny tasbalstký biskup Mons. Štefan Vrablec. Dlhoročný spolupracovník slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu z čias svojho pôsobenia v Taliansku skonal v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre. Informácie o pohrebných obradoch budú zverejnené neskôr.  

Tesne pred životným jubileom 90 rokov sa slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu podarilo s Mons. Štefanom Vrablecom urobiť rozhovor, v ktorom si zaspomínal na svoje pôsobenie v slovenskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme a na návrat na Slovensko. Interview 21. februára 2015 pripravil páter Jozef Bartkoviak SJ.  

Zo života Mons. Štefana Vrableca

Mons. Štefan Vrablec sa narodil v obci Závod v okrese Malacky. Zo šiestich súrodencov sa dvaja stali kňazmi a dve sestry vstúpili do rehole vincentiek. Bohoslovecké štúdia začal v Bratislave, no dokončil v Ríme na Lateránskej univerzite.

Kňazskú vysviacku prijal vo Večnom meste 23. decembra 1950. Po roku 1948 sa už nemohol vrátiť na Slovensko, preto pôsobil v Taliansku. V roku 1964 sa opäť vrátil do školských lavíc, tentoraz na Gregorovu univerzitu, kde študoval spiritualitu. Po dvojročných štúdiách bol špirituálom v rôznych talianskych seminároch a následne pôsobil 32 rokov v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 

Mons. Vrablec sa preslávil najmä ako redaktor, spisovateľ a editor mnohých slovenských cirkevných publikácií z Ríma: napríklad Hlasy z Ríma, Magnificat či Slovenský kňaz, ktorý sa neskôr premenoval na Diakonia. Ťažisko jeho práce spočívalo v redakčnej práci na príprave vydaní náboženských kníh v slovenčine a v ich odosielaní na Slovensko. Neskôr ako člen Kongregácie pre Boží kult koordinoval práce pri vydávaní liturgických kníh v slovenčine, ktoré pre Slovensko tlačila vatikánska tlačiareň.    

Za prvých 25 rokov činnosti Mons. Vrableca vo vydavateľstve Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme vyšlo takmer tisíc titulov kníh, drobnotlačí a periodík v náklade približne tri milióny výtlačkov. Jeho trvalým prínosom pre Cirkev na Slovensku je jeho systematický zástoj pri uvádzaní liturgickej reformy stanovenej Druhým vatikánskym koncilom do života slovenských katolíkov na Slovensku i v slobodnom svete.

Svojim účinkovaním pri prekladaní latinských bohoslužobných textov do slovenčiny, pri ich redigovaní a úradnom schvaľovaní sa pričinil o to, aby bol slovenčine priznaný štatút liturgického jazyka v USA i v Kanade. Okrem redigovania sa aktívne venoval aj pastorácii. V roku 1992 prijal menovanie za tretieho rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde pôsobil až do roku 1998.

Vďaka úsiliu Mons. Štefana Vrableca bolo zriadené slovenské Pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1997) a Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Vatikán povýšil na Pápežský (1998).

Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval v roku 1998 za titulárneho biskupa tasbaltského a pomocného biskupa vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 26. júla v Šaštíne. Istý čas pôsobil aj ako predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave a ako predseda Slovenskej liturgickej komisie. Ako emeritný biskup žil v Trnave a neskôr v Nitre.   

Vo februárovom rozhovore pre Katolícke noviny v roku 2015 Mons. Vrablec zavtipkoval o svojej starobe: „Mám už pozvanie od Pána Boha. Je to ako čakáreň, kde čakám, keď povedia moje číslo, aby som išiel ďalej“. -ej- 

02/09/2017 11:17