Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Svätý Otec kórejským náboženským lídrom: Nie rétorike nenávisti

Pápež František prijal vo Vatikáne delegáciu Kórejskej rady náboženských lídrov

02/09/2017 18:44

Vatikán/Kórea 2. septembra – Náboženskí lídri sú „poslami pokoja“, ktorí majú zasievať nádej pre budúcnosť, v ktorej „sa bude načúvať volaniu mnohých, čo odmietajú vojnu a žiadajú väčšiu harmóniu medzi ľuďmi a komunitami, medzi národmi a štátmi“. Tak znela výzva, s ktorou sa dnes pápež František obrátil na Kórejskú radu náboženských lídrov (Korean Council of Religious Leaders).

Organizácia združuje lídrov siedmych hlavných náboženstiev prítomných na kórejskom poloostrove. Do Ríma prišli na niekoľkodňovú medzináboženskú púť. Práve „medzináboženský dialóg vybudovaný z kontaktov, stretnutí a spolupráce,“ vysvetlil na úvod svojho príhovoru pápež František, „tak predstavuje vzácnu a Bohu vľúdnu úlohu, výzvu pre spoločné dobro a pokoj“

„Dialóg, ktorý potrebujeme nemôže byť iný než otvorený a zároveň plný rešpektu; jedine tak prinesie ovocie. Otvorený, to znamená srdečný a úprimný, realizovaný ľuďmi, ktorí akceptujú kráčať spolu s úctou a s dôverou. Plný rešpektu, pretože vzájomný rešpekt je podmienkou a zároveň aj cieľom medzináboženského dialógu.

V skutočnosti je to rešpektujúc právo na život, na fyzickú integritu a na základné slobody, akými sú sloboda svedomia, vierovyznania, myslenia a prejavu, čím sa položia základy pre budovanie pokoja, za ktorý je každý jeden z nás povolaný modliť sa a konať.“  

Svet podľa pápežových slov žiada od náboženských lídrov odpovede a spoločné úsilie vo viacerých oblastiach, akými sú svätá dôstojnosť človeka, hlad a chudoba, odmietnutie násilia – predovšetkým toho v Božom mene, korupcia, morálny úpadok, kríza rodiny, ekonómia a ekológia a v neposlednom rade „nádej“:

„Máme teda pred sebou dlhú cestu, ktorú musíme spoločne podstúpiť v pokore a vytrvalosti, bez zdvihnutia hlasu, avšak vyhrnúc si rukávy, aby sme šírili nádej budúcnosti, v ktorej sa ľudstvo stane ľudskejším; budúcnosti, v ktorej „sa bude načúvať volaniu mnohých, čo odmietajú vojnu a žiadajú väčšiu harmóniu medzi ľuďmi a komunitami, medzi národmi a štátmi.

V tomto zmysle sa od náboženských lídrov žiada, aby otvorili, napomáhali a sprevádzali procesy dobra a zmierenia pre všetkých. Sme povolaní byť poslami pokoja, ohlasujúc a stelesňujúc nenásilný štýl, štýl pokoja, so slovami, ktoré sú odlišné od jazyka strachu a s gestami, ktoré sú proti rétorike nenávisti“.

„Neprestávam prosiť Boha o dar pokoja a bratského zmierenia“ pre milovaný kórejský ľud, dodal na záver dnešného stretnutia s kórejskými náboženskými lídrami Svätý Otec Františka. -ej-

02/09/2017 18:44