Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Úmysly Svätého Otca

Svätý Otec sa v septembrovom videoposolstve modlí za farnosti

Pápež František s rodinami počas pastoračnej návštevy rímskej Farnosti sv. Magdalény z Canossy - REUTERS

01/09/2017 13:00

Vatikán 1. septembra – Modlitbové videoposolstvo Svätého Otca Františka na mesiac september pozýva veriacich k modlitbe za farnosti. Dnes, v prvý piatok mesiaca, ho ako zvyčajne zverejnila Svetová sieť modlitby pápeža. Svätý Otec sa v ňom prihovára týmito slovami: 

„Farnosti musia byť v kontakte s rodinami, so životom ľudí, so životom spoločnosti.

Musia sa stať miestami, kde sú dvere vždy otvorené, aby sa tak mohlo vyjsť druhým v ústrety.

A je dôležité, aby po tomto vychádzaní druhým v ústrety, nasledoval jasná ponuka viery.  

Ide o otvorenie dverí a o umožnenie toho, aby Ježiš vyšiel von so všetkou radosťou svojho posolstva.

Modlime sa za naše farnosti, aby neboli funkčnými kanceláriami, ale aby sa – oživované misijným duchom – stali miestami odovzdávania viery a svedectva lásky.“ 

Úmysel slovenských biskupov na mesiac september znie: Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských právd novej generácii doma i v škole. -ej-

01/09/2017 13:00