Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Kard. Turkson vystúpil v Astane na tému mier a ochrana stvorenstva

Témou medzinárodnej výstavy EXPO 2017, ktorá trvá od 10. júna do 10. septembra, je energia budúcnosti. - REUTERS

01/09/2017 16:44

Vatikán/Kazachstan 1. septembra – Vatikánsky pavilón na medzinárodnej výstave EXPO 2017 v kazašskej Astane hostil vo štvrtok 31. augusta medzináboženské stretnutie na tému «Mier a ochrana stvorenstva». Na úvod konferencie za účasti zástupcov islamu, členov židovskej komunity a rôznych kresťanských denominácií z celého sveta, vystúpil prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kard. Peter Turkson.

Prelát vo svojom príhovore poukázal na ohrozenia našej planéty vďaka nenáležitému používaniu a nespravodlivému prerozdeľovaniu zdrojov, vrátane energetických. Ako príklad kardinál Turkson uviedol „globálne otepľovanie, rozširovanie púšte, odlesňovanie, topenie sa ľadovcov, nedostatok vody, prírodné nešťastia ako tsunami, záplavy a vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov - fenomény, ktoré majú ničivé  dôsledky na životy miliónov ľudí, hlavne v rozvojových krajinách.“

Podľa slov prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj „náboženskí lídri nemôžu ponúknuť riešenia, môžu však ponúknuť víziu sveta inšpirovanú vierou“. „Každý veriaci na zemi musí prehodnotiť svoj spôsob života,“ dodal kard. Turkson. Za dôležité považuje, aby si ľudia uvedomili, že majú byť vďační za dary, akými sú vzduch, vietor, voda, zem, oheň či jedlo. Človek by si mal podľa vatikánskeho zástupcu tiež osvojiť zmysel pre rozumné používanie zdrojov zeme.

Na záver medzinárodnej konferencie prijali náboženskí predstavitelia spoločnú deklaráciu o ochrane životného prostredia, v ktorej sa hovorí o medzináboženských iniciatívach v uplynulých rokoch v prospech životného prostredia a klímy. Náboženstvá podľa nich môžu byť veľkým stimulom pre „konkrétne činy v prospech spoločného domu“ a pripomínajú, že náboženské hodnoty a morálne zásady, akými sú neubližovať iným, solidarita a spravodlivosť, „musia formovať osobitným spôsobom myšlienky a činy veriacich smerom k zvyšovaniu povedomia o naliehavej potrebe lepšie chrániť prírodu, ale tiež našich bratov a sestry, zvlášť tých najchudobnejších a najzraniteľnejších.“ -ab- 

01/09/2017 16:44