Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Posolstvo pápeža Františka pri príležitosti záveru Jubilea sv. Ruženy Limskej

Slávnostný sprievod (Lima 30.8.2017) - AP

31/08/2017 15:43

Peru 31. augusta – Tisíce veriacich si v stredu 30. augusta prišli do hlavného mesta Peru uctiť sv. Ruženu Limskú, od smrti ktorej uplynulo tento rok štyristo rokov. Jubileum uzavreli slávením sv. omše v limskej Katedrále sv. Jána, apoštola a evanjelistu.   

Liturgii predsedal emeritný biskup Quita kard. Raul Eduardo Vela Chiriboga. Pápežský vyslanec prečítal prítomným list Svätého Otca, v ktorom pozýva „k vrúcnej zbožnosti k sv. Ružene Limskej, pretože môže od Boha vyprosiť mnoho požehnania pre celú arcidiecézu Limy, pre Peru a pre celý svet“.

Pápež František charakterizoval túto pannu a mystičku slovami z Piesne piesní: žena, ktorá „vyrástla ako ľalia medzi tŕním“. Umŕtvovala sa ťažkými skutkami pokánia a „horela vášnivou láskou, aby získala pre všetkých večný život v Kristovi,“ napísal Svätý Otec a dodal:

„Od malička bola Pánovou priateľkou“, zasvätila sa ako panna a rozvíjala božské čnosti. „Už od mala, zapálená príkladom a na príhovor Panny Márie a sv. Kataríny Sienskej obetovala svoj život Bohu“ a vstúpila do tretieho rádu sv. Dominika. Na záver posolstva pápež František pripomína lásku sv. Ruženy k „celému stvorenstvu“, ktorá sa prejavovala zvlášť vtedy, keď pozývala „všetko živé chváliť Stvoriteľa“.

Sv. Ružena Limská sa narodila 20. apríla 1586 ako desiata z trinástich detí. Pri krste dostala meno Alžbeta. Pochádzala z bohatej rodiny pôvodne zo Španielska. Od malička cítila povolanie a bola veľkou ctiteľkou sv. Kataríny Sienskej. Tak ako ona, aj sv. Ružena si vo svojich dvadsiatich rokoch obliekla habit Tretieho rádu sv. Dominika, keďže kláštor vtedy ešte v Lime neexistoval.

V rodnom dome zriadila priestor pre núdznych, kde pomáhala deťom a starým opusteným ľuďom, hlavne pochádzajúcim z Indie. Od roku 1609 sa utiahla do cely o veľkosti dvoch metrov štvorcových a venovala sa modlitbe. Vyčerpaná odriekaním zomrela 24. augusta 1617. Sv. Ruženu Limskú kanonizoval v roku 1671 pápež Klement X. Stala sa prvou sväticou v Amerike. Je patrónkou nielen Peru, ale aj celej Ameriky, Filipín a Západnej Indie. -ab- 

31/08/2017 15:43