Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František rabínom: Zažívame plodné obdobie dialógu

Svätý Otec s delegáciou rabínov

31/08/2017 15:07

Vatikán 31. augusta – Katolíci a židia „prechádzajú plodným obdobím dialógu“. Týmito slovami dnes ráno vo Vatikáne privítal pápež František členov Konferencie európskych rabínov, Rabínskej rady Ameriky (Rabbinical Council of America) a Najvyššieho rabinátu Izraela (Commision of the Chief Rabbinate of Israel), ktorý spolupracuje s Komisiou Svätej stolice pre náboženské vzťahy so židovstvom.

Svätý Otec poukázal na pozitívnu bilanciu „spoločnej cesty“, ktorá vychádza z koncilovej deklarácie Nostra Aetate o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, teda ,magny charty’ dialógu so židovskou komunitou:

„Na našej spoločnej ceste, vďaka láskavosti Najvyššieho, v súčasnosti zakúšame plodné obdobie dialógu. To sa odráža vo Vyhlásení medzi Jeruzalemom a Rímom, ktoré ste vydali, a ktoré mi dnes prezentujete. Tento dokument venuje osobitnú pozornosť Deklarácii Nostra Aetate z Druhého vatikánskeho koncilu, ktorej štvrtá kapitola predstavuje «magnu chartu» nášho dialógu so židovským svetom.

Skutočne, prebiehajúce uvedenie do praxe koncilovej deklarácie umožnilo, aby naše vzťahy boli čoraz priateľskejšie a bratskejšie. Nostra Aetate poukazuje na to, že začiatky kresťanskej viery sú už u patriarchov, u Mojžiša a prorokov, v súlade s tajomným Božím plánom spásy. Zároveň jasne konštatuje, že obdarovaní veľkým spoločným duchovným dedičstvom, musí každé vynaložené úsilie napomáhať vzájomnému poznávaniu a úcte, čo možno docieliť najmä biblickými a teologickými štúdiami a bratským dialógom (porov. Nostra Aetate 4).“

Svätý Otec František tiež poukázal na to, že Vyhlásenie medzi Jeruzalemom a Rímom „neskrýva teologické rozdiely“, ktoré existujú medzi katolíkmi a židmi. Vyhlásenie „napriek tomu vyjadruje pevnú vôľu ešte užšie spolupracovať dnes i v budúcnosti,“ dodal pápež a pokračoval:   

„Váš dokument je adresovaný katolíkom, hovoriac o nich ako o ,partneroch, blízkych spojencoch, priateľoch v spoločnom hľadaní lepšieho sveta, ktorý sa môže tešiť pokoju, sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti’. Ďalej hovorí, že ,napriek hlbokým teologickým rozdielom, katolíci a židia zdieľajú spoločné názory’ a tiež ,vyznávajú, že náboženstvá musia používať morálne správanie a náboženskú výchovu – nie vojnu, nátlak alebo sociálny tlak, aby ovplyvňovali a inšpirovali’.“  

Na záver svojho dnešného príhovoru pápež František vyslovil modlitbu: „Kiež Večný požehná a osvieti našu spoluprácu, aby sme tak spoločne mohli prijať a ešte lepšie uskutočňovať jeho plány, «plány pre pokoj a nie súženie», pre «budúcnosť a nádej» (Jer 29,11).“ Svätý Otec členom Konferencie európskych rabínov, Rabínskej rady Ameriky a Najvyššieho rabinátu Izraela tiež zaželal všetko dobré k blížiacemu sa židovskému Novému roku a rozlúčil sa s nimi slovami: „Shalom alechem!“ -ej-

31/08/2017 15:07